Kirjoittajan ohjeet

Talk by Students – osaaminen näkyviin

Mikä on Talk by Students?

Talk by Students on verkkolehti, jossa opiskelijamme ja heidän ohjaajansa kirjoittavat opinnäytetöidensä tai projektiensa aiheista oman alansa ammattiyhteisöille. Artikkeleihin voi sisältyä myös muuta sisältöä, kuten videoita ja podcasteja.

Opinnäytetöiden kypsyysnäytteet tehdään artikkelimuotoisina ja tallennetaan Talk by Students -järjestelmään. Harkinnanvaraisesti osa niistä julkaistaan opiskelijan suostumuksella, jolloin ohjaava opettaja osallistuu artikkelin viimeistelyyn.

Opiskelijoille julkaisualusta tuo kokemusta verkkojulkaisemisesta ja näkyvyyttä omalle työlle. Julkaistujen artikkelien kautta Turun AMK saa myös lisää näkyvyyttä.

Ohjeita kirjoittajille

Talk by Students -verkkojulkaisu on suunnattu Turun AMK:ssa opettettavien alojen ammattilaisille, jotka haluavat tutustua Turun AMK:ssa tehtävään työhön.

 • Kirjoita selkeää, yleisesti ymmärrettävää kieltä. Älä pyri kirjoittamaan hienosti, vaan havainnollisesti ja kiinnostavasti.
 • Jos käytät ammattitermejä, avaa termien merkitys.
 • Varmista, ettei teksti sisällä salassa pidettäviä ja yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.
 • Kerro opinnäytetyösi tuloksista, sen sijaan että kuvailisit sitä, miten olet tehnyt opinnäytetyön.
 • Artikkelin laajuutta ei ole erikseen määritelty, mutta suositeltava vähimmäispituus on noin 4000 merkkiä välilyönteineen. Sisältö on kuitenkin ratkaisevampaa kuin pituus.

Selkeä rakenne auttaa lukijaa

Artikkeli on tekstityypiltään erilainen teksti kuin esimerkiksi raportti, opinnäytetyö, essee tai referaatti. Artikkelissa ei ole tarkoitus esittää kronologista selostusta opinnäytetyön tekemisestä. Artikkeli voi olla pohtiva, analyyttinen, kantaaottava, informatiivinen ja/tai argumentoiva.

Talk by Students -verkkolehdessä artikkelin rakenne muodostuu seuraavasti:

 • Otsikko
  Otsikko tiivistää kattavasti mutta napakasti artikkelin sisällön. Koukuttavassa otsikossa on kertova ja keskusteleva sävy: se voi sisältää väitteen tai kysymyksen.
 • Lyhyt ja napakka parin virkkeen ingressi
  Ingressi toimii siltana otsikon ja tekstin välillä. Ingressi on yksi lyhyehkö kappale, noin kolme tiivistä virkettä. Sisällön tiivistävä ingressi on suositeltava. Ingressissä ei käytetä lähdeviitteitä. Kirjoita ingressi lihavoinnilla. Ingressin jälkeen ei tule väliotsikkoa, vaan tekstin aloituskappale.
 • Aloituskappale
  Anna lukijalle taustatietoa aiheesta. Taustoitus voi vastata kysymyksiin mitä, miksi milloin, miten ja missä. Aloitustapoja ovat esimerkiksi esimerkki, kuvaus, sitaatti, retorinen kysymys, määritelmä, väite tai vastakohta-asettelu.
 • Lyhyet leipätekstikappaleet
  Verkkotekstissä lyhyet kappaleet helpottavat lukemista: yksi ajatus yhteen kappaleeseen. Mieti, miten pitkän kappaleen jaksaisit itse lukea.
 • Tekstinostot ja väliotsikot
  Kiinnostusta herättävät väliotsikot tai tekstinostot sopivin välein – ei kuitenkaan joka kappaleen jälkeen. Väliotsikkojen välillä tulee olla vähintään kaksi tekstikappaletta. Väliotsikkoa ja nostoa ei myöskään voi laittaa peräkkäin. Väliotsikot ovat kertovia, informatiivisia (eivät esim. Johdanto, Menetelmät jne. kuten opinnäytetyössä). Väliotsikkojen sijaan voit miettiä pari ehdotusta tekstinostoiksi, jotka saavat silmäilevän lukijan kiinnostuksen heräämään. Yhden noston maksimimerkkimäärä on 300 merkkiä välilyönteineen.
 • Käytä listauksia
  Luetteloissa suositaan listaustoimintoa (kuten tämä). Jo kolmen asian peräkkäinen luetteleminen on suositeltavampaa listauksena kuin suorana tekstinä. Jos käytät listauksia, kerro, mitä listaus tuo esiin tai mihin se perustuu (esim. kirjallisuuslähteisiin tai opinnäytetyössä tehtyyn kyselyyn).
 • Kerro tuloksista, älä työn tekemisestä
  Asiantuntijateksteissä ei käytetä minä-kerrontaa. Keskity opinnäytetyön tulosten kertomiseen oman alasi ammattilaisille.
 • Theseus-linkki
  Jos opinnäytetyösi on jo julkaistu Theseuksessa, lisää tekstin loppuun linkki työhösi.
 • Kuvatiedot
  Lisää loppuun kuviin liittyvät tiedot. HUOM: Katso kuvaohjeet seuraavasta kohdasta.

Kuvitus on olennainen osa julkaisua

Mitä olisi artikkeli ilman kuvaa? Lisää tekstiisi vähintään pääkuva HUOM: koko vähintään 720×480 px, pienemmät eivät ole käyttökelpoisia! Katso mallia aiemmin julkaistuista artikkeleista. Tekstiä sisältävät kuvat tai kovin pieniä yksityiskohtia sisältävät kuviot eivät ole suositeltavia saavutettavuusongelmien takia.

Aidot tilannekuvat sopivat tekstin lomaan, myös videoupotusta voi käyttää. Varmista, että käytät vain kuvia ja aineistoja, joihin sinulla on käyttöoikeus ja julkaisulupa.

Muitakin havainnollistavia kuvia on mahdollisuus lisätä tekstin lomaan. Saat mallia jo julkaistuista artikkeleista. Voit ottaa kuvia itse tai hyödyntää ilmaisia kuvapankkeja (esim. Unsplash, Pexels, Freepik, Pixabay). Myös Microsoft Officen sisäänrakennetut kuvapankit ovat käytettävissä. Mainitse kuvan lähde ja kuvaajatiedot tekstin lopussa.

Lähteiden merkitseminen ja Talk by Students -artikkeliin viittaaminen

Lähdeluettelo merkitään tekstin loppuun. Mainitse vain ne lähteet, joihin olet viitannut artikkelissa. Opinnäytetyön pohjalta tehdyn artikkelin loppuun lisätään linkki opinnäytetyöhön Theseuksessa, mikäli se artikkelia laadittaessa on jo siellä julkaistu.

Lähdeluettelo sisältää tekijän, julkaisuvuoden, julkaisun ja/tai artikkelin nimen, kustantajan ja kustantajan kotipaikan (sekä loppuviitteissä lisäksi sivunumeron). Tekstissä lähdeviitteet merkitään: (Aaltonen 2008, sivunumero).

Verkkolähteiden osalta lähdeluettelo sisältää aineiston nimen (jos kyse on painettuihin lähteisiin verrattavasta materiaalista em. tiedot), verkkosivun osoitteen ja päivämäärän, jolloin lähdettä on käytetty. Tekstissä käytetään aktivoituja linkkejä viitatuille verkkosivuille.

Kun viittaat Talk by Students -artikkeliin: Sukunimi, x. & Sukunimi2, x. 202x. Artikkelin otsikko. Talk by Students. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu x.x.202x xxx

Tarkemmat ohjeet: Turun AMK:n oma lähdemerkintäohje (linkki Messin lähdemerkintäohje-tiedostoon).

Esimerkkejä tutustuttavaksi

Tässä muutama hyvä esimerkkiartikkeli avuksesi:

Kun olet kirjoittanut kypsyysnäytetekstisi ohjeiden mukaan, etene tekstin syöttämiseen Talk by Students -alustalle tämän Opiskelijan ohjeen mukaan (linkki johtaa Messiin Opinnäytetyö-sivulta löytyvään ohjeeseen).

Keneltä tukea kirjoitusprosessiin

Jos jokin tekstin tuottamisessa mietityttää, ole rohkeasti yhteydessä ensisijaisesti ohjaavaan opettajaasi tai Talk by Students -julkaisun toimituskuntaan:

Tekniikka ja liiketoiminta -sektori

Katja Meltola, viestintäsuunnittelija
katja.meltola@turkuamk.fi

Terveys ja hyvinvointi -sektori

Aleksi Rajamäki, viestinnän asiantuntija
aleksi.rajamaki@turkuamk.fi

Talk by Studentsin päätoimittaja

Satu Haapala, viestinnän erityisasiantuntija
satu.haapala@turkuamk.fi, p. 050 5985 634