palaveri rakennustyömaalla
23.02.2024

Kenen se piti hoitaa? Katsaus työmaiden palaverikäytäntöihin

Rakentaminen on murroksessa. Uusi rakentamislaki (751/2023) tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kiertotalouden edistämiseen ja rakentamisen digitaalisuuteen. Se edellyttää…

Lue lisää
ihmisiä neuvotteluhuoneessa pöydän ääressä, yksi henkilö esittää taululla
23.02.2024

Toimittajaluokittelulla kohti vastuullisempaa toimittajahallintaa – Kuinka hallita epäsuoran hankinnan pirstaloitunutta toimittajakantaa?

Ympäri maailmaa levittäytyvät arvoketjut sekä alati kasvava toimittajakanta vaativat yrityksiltä yhä enemmän toimia vastuullisen ja…

Lue lisää
16.02.2024

Teräsrakentamiseen kustannussäästöjä tarkemmalla palomitoituksella

Teräs on suosittu rakennusmateriaali erityisesti hallirakennuksissa, mutta sen heikkoutena on nopea lujuuden menetys palotilanteessa. Teräsrakenteet…

Lue lisää
13.02.2024

Enhancing Business Development Through Improved Customer Data Utilization

Understanding customer needs and the business environment is critical for any business, as it has…

Lue lisää
13.02.2024

Vaihtoehtoisten jäähdytysmenetelmien selvitys kalkkunanruhojen jäähdytyksessä

Kalkkunanruhojen jäähdytyksessä käytetään vesiallas- ja ilmajäähdytystä. Vesialtaan tärkein tehtävä on jäähdyttää ruhoja sekä minimoida ruhoihin…

Lue lisää
13.02.2024

Täydellinen tiimi rakentuu erilaisista yksilöistä – toimiakseen se vaatii ihmisten saumatonta yhteistyötä

Tiimitoiminnan vahvuus perustuu jäsenten sitoutumiseen yhteiseen päämäärään, jossa jäsenten erilaisuutta hyödynnetään toisiaan täydentävinä. Sitoutuneen tiimin…

Lue lisää
Kaksi naista tietokoneen ääressä
12.02.2024

Uusi verkko-oppimateriaali tarjoaa syventävää tietoa dialyysipotilaan hoidosta

Dialyysipotilaan hoitotyössä oleellista on potilaan hyvinvoinnin tukeminen ja hoidon ohjaus. Turun ammattikorkeakoulun Master School -opinnäytetyössä…

Lue lisää
08.02.2024

Kiinteistöjäähdytyksen hankesuunnitelmassa huomioitavat asiat

Kiinteistöjäähdytys on yksi monista taloteknisistä järjestelmistä, joten sen hankesuunnitelmassa on huomioitava samoja asioita kuin yleisesti…

Lue lisää
07.02.2024

Tahtituotannosta muutoksia infrasuunnittelun käytäntöihin ja resurssointiin

Tahtituotanto on infra-alalla vielä uusi asia. Kalasatamasta Pasilaan -hanke on nyt ensimmäinen suurempi infrahanke, jossa…

Lue lisää
05.02.2024

Ensihoitajan EKG-osaamisen ylläpito vaatii kertausta läpi työuran

Suomessa ensihoitajan työ perustuu itsenäiseen päätöksentekoon, joten työssä vaaditaan laajaa tietotaitoa ja osaamista. On olemassa…

Lue lisää
02.02.2024

Obesiteetti eli lihavuus – pelimerkkinä raskaudessa ja synnytyksessä?

Jokaisella odottajalla ja synnyttäjällä on yhtäläinen oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja hoitoon taustasta, kulttuurista, iästä, kehon…

Lue lisää
02.02.2024

Ensihoitajaopiskelijoiden kokemukset Koulutusambulanssi-pilotista

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun suorittamisesta koulutusambulanssissa ja tarjota materiaalia hankkeen kehittämiseksi. Koulutusambulanssi on…

Lue lisää
Lataa lisää