16.05.2024

Potilaan tutkimisen perusteet luovat pohjan ensihoitajan osaamiselle

Ensihoidon toiminta ja päätöksenteko perustuvat potilaan systemaattiseen tutkimiseen, joka kuuluu jokaisen ensihoitajan perusosaamiseen. Ensihoitajan tulee…

Lue lisää
16.05.2024

Uskallanko puuttua? Ensihoitajaopiskelijat kohtaavat eettistä ajattelua ja arvoja haastavia tilanteita runsaasti

Ensihoitajan eettinen osaaminen on olennainen osa laadukkaan hoitotyön toteutusta. Ensihoitotyön luonteeseen kuuluvat hoidon kiireellisyys, arvaamattomat…

Lue lisää
16.05.2024
ICT

Objektiivinen analyysi käyttäjäkeskeisten teknologioiden roolista digitaalisen sisällön monetisoinnissa

Digitaalisen sisällön monetisointi on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmeninä, siirtyen perinteisistä mainosmalleista kohti käyttäjäkeskeisempiä teknologioita. Digitaalisella…

Lue lisää
16.05.2024

Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien työnkuvan nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Rajattu lääkkeenmääräämiskoulutus aloitettiin Suomessa vuonna 2011. Vuoden 2023 loppuun mennessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä Terhikissä oli…

Lue lisää
Mieshenkilö nojaa tiiliseinään
15.05.2024

”Toivottomia tapauksia ei ole missään ikäluokassa” – Miten ikä vaikuttaa rikoksista irtautumiseen?

Turun ammattikorkeakoulun Master School- opinnäytetyössä tutkittiin eri ikäisten vapautuvien vankien ja rikostaustaisten henkilöiden tuen tarvetta…

Lue lisää
15.05.2024

Kanban viestintäalalla: yhteistyön ja jatkuvan kehittämisen vauhdittaja  

Kanban-menetelmä ei ole enää vain IT-alan työkalu. David Andersonin alun perin kehittämä tietotyön hallintamenetelmä tarjoaa selkeän ja helposti lähestyttävän polun asiantuntijaorganisaatioiden ketteryyden kehittämiseen. Kanban-menetelmä soveltuu hyvin myös viestintäalan yrityksen työn- ja projektinhallinnan tarpeisiin, tarjoten joustavan tavan suunnitella ja seurata työtä.

Lue lisää
Kastepisaraisia versoja mullassa
15.05.2024

Healing the Earth, Healing Ourselves: Planetary occupational therapy – thoughts from an occupational therapy student 

In recent years, the term ”planetary health” has gained attention, reflecting the intricate connection between…

Lue lisää
15.05.2024

Tahtiaikataulun hyödyt kerrostalotyömaalla

Kerrostaloteollisuudessa on herätty tahtituotannon mahdollisuuksiin. Tämän opinnäytetyön aihe olikin seurata tahtiaikataulumallin käyttöönottoa ja toteutusta kerrostalokohteen…

Lue lisää
Kaksi naista, toinen myyjä ja toinen ostaja, kaupan kassalla.
15.05.2024

Täydentävän perehdytyksen tarpeita selvittämällä kohdennetaan resursseja ja lisätään kaupan tuottavuutta

Kaupan ala on jatkuvassa muutoksessa. Yrityksen kilpailukykyisyyden vuoksi on tärkeää, että henkilöstön osaaminen on ajan…

Lue lisää
14.05.2024

Omaohjaajatyö sijaishuollossa – mitä se tarkoittaa?

Lastensuojelun sijaishuollon laatukriteereiden mukaan sijaishuoltopaikassa lapsen tulee saada tukea kasvuunsa ja kehitykseensä, sijaishuoltopaikassa on oltava…

Lue lisää
Nuoret pelaavat koripalloa
14.05.2024

Ohjatulla liikunnalla voidaan tukea nuorten hyvinvointia – Liike-hankkeeseen osallistuneiden kokemuksia hanketoiminnan vaikutuksista

Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Master Schoolin opinnäytetyö toteutettiin osana Suomen NMKY:n hallinnoimaa ja organisoimaa…

Lue lisää
Lääkäri ja raskaana oleva potilas tutkimushuoneessa
14.05.2024

Etäseurannalla ja in vitro -diagnostiikalla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä raskausmyrkytyspotilaan hoidossa

Pre-eklampsia on merkittävimpiä synnyttäjien sekä vastasyntyneiden sairastumisen ja kuoleman syitä maailmanlaajuisesti. Suomessa pre-eklampsiaan sairastuu 2–3…

Lue lisää
Lataa lisää