Master School Engineering and Business

15.05.2024

Kanban viestintäalalla: yhteistyön ja jatkuvan kehittämisen vauhdittaja  

Kanban-menetelmä ei ole enää vain IT-alan työkalu. David Andersonin alun perin kehittämä tietotyön hallintamenetelmä tarjoaa selkeän ja helposti lähestyttävän polun asiantuntijaorganisaatioiden ketteryyden kehittämiseen. Kanban-menetelmä soveltuu hyvin myös viestintäalan yrityksen työn- ja projektinhallinnan tarpeisiin, tarjoten joustavan tavan suunnitella ja seurata työtä.

Lue lisää
14.05.2024

Tiedolla johtaminen käytännössä asiantuntijoiden matriisiorganisaatiossa

Tämän artikkelin lähtökohdan muodosti kahden asiantuntijaorganisaation tiedolla johtamisprosessien tutkiminen. Organisaatiorakenteesta teki erittäin mielenkiintoisen se, että…

Lue lisää
06.05.2024

Kohti kestävää muutosta: yrityksissä oppimisen mahdollistaminen ajankohtaisempaa kuin koskaan

Tuore Master-tason opinnäytetyö (Ahlqvist, 2024) tutki tekstiili- ja muotialan yrityksissä tapahtuvaa johtamista, joka mahdollistaa uuden…

Lue lisää
30.04.2024

Muutostietojen kaappaus mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja oikea-aikaisen tiedolla johtamisen terveydenhuollossa

Terveydenhuolto on toimintaympäristönä monipuolistunut ja vaatii tiiviistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tehokas tiedonkulku ja tietovirtojen…

Lue lisää
30.04.2024

Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö hyvinvointialueella sote-palveluiden integraation jälkeen – miten moniammatillista yhteistyötä tulisi kehittää ja johtaa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaistaa palveluita, edistää hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja sekä hillitä…

Lue lisää
29.04.2024

Taidetta – mutta millä ehdoilla? 

Taiteenlajina tanssi on erityisen herkkä, sillä oma vartalo on ainoa työkalu ja instrumentti. Epäasiallisuuksia on…

Lue lisää
29.04.2024

Etävapaaehtoistyö antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuksia, mutta mitä se vaatii organisaatiolta?

Palkkatyö. Perhe. Harrastukset. Tämän ohella intohimo antaa aikaansa yhteisen hyvän tekemiseen. Miten tämän kaiken jaksaa,…

Lue lisää
26.04.2024

Paransiko Turun AMK:ssa kehitetty opetusapuväline tietämystä kiinnitystarvikkeista?

Opetusapuväline auttaa opiskelijaa oppimaan erilaisia verhoilutekniikoita nopeammin ja pienemmällä materiaalikulutuksella. Opetusapuvälineessä on neljä kulmaa, joihin…

Lue lisää
25.04.2024

Security in code development enhanced by service design

When implementing software composition analysis (SCA) into the secure software development testing process, the leveraging…

Lue lisää
piirretty kuva, jossa noin 10 naista
23.04.2024

Johtajuuden monikerroksiset lasikatot ja intersektionaalinen feminismi: Yhdessä kohti moninaisempaa johtajuutta!

Suomessa työelämän segregaation on tutkitusti todettu olevan yksi Euroopan jyrkimpiä (Koskela 2019). Työelämässä tapahtuva sukupuoleen…

Lue lisää
15.04.2024

Key competencies of operation managers in energy business – A case study

How will operations managers keep pace with the rapid transformation of the energy sector in…

Lue lisää
Hoitaja tutkii röntgenkuvaa
04.04.2024

Etähoidon tehokkuustekijät ja vaikuttavuuden lisääminen vakuutusyhtiön korvausprosessissa

Ihmiset varautuvat turvaamaan omaa terveyttä ja hyvinvointia ostamalla enenevissä määrin henkilövakuutuksia, jotka pitävät sisällään hoitokuluturvan…

Lue lisää
Lataa lisää