Master School Health and Well-being

27.06.2024

Osallistaminen strategiatyössä – pakollinen muodollisuus vai todellinen mahdollisuus?

Nykykäsityksen mukaan strategiatyön tulee olla osallistavaa, ja sen avulla päästään parhaaseen lopputulokseen. Osallistaminen strategian uudistamiseen…

Lue lisää
17.06.2024

Hedelmällisyystietoisuuden lisäämisellä Suomen syntyvyys kasvuun?

Nuorten aikuisten hedelmällisyystiedon lisäämisellä voidaan ehkäistä tahatonta lapsettomuutta ja parantaa mahdollisuuksia perheen perustamiseen tulevaisuudessa. Syntyvyyden…

Lue lisää
14.06.2024

Yhtenäisen palvelutarpeen arvioinnin kirjaamispohjan luominen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Sote-uudistus on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) perustamisen…

Lue lisää
14.06.2024

Korva-akupunktiosta apua mielenterveys- ja päihdepotilaille?

Potilaslähtöistä hoitoa tulisi kehittää jatkuvasti mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Potilaille tulee tarjota palveluita, joista he kokevat…

Lue lisää
14.06.2024

Katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevan tulee päästä hoitoon nopeasti – hoitoon tuloprosessin kehittäminen A-klinikka Oy:lle

Päihderiippuvuutta tulisi hoitaa samoin lääketieteellisin, hoidollisin ja eettisin perustein kuin muitakin pitkäaikaissairauksia (Lääkäriliitto 2020). Käytännössä…

Lue lisää
14.06.2024

Katse kouluympäristöön – ympäristön muokkaamisen mahdollisuudet päihteettömyyden tukemisessa

Lapsuuden ja nuoruuden elinympäristöillä on tutkitusti kauaskantoisia vaikutuksia. Päihteidenkäyttö on terveydelle haitallista käyttäytymistä. Erityisesti nikotiinituotteiden…

Lue lisää
13.06.2024

Fuusiokuvantamisen ja transperineaalisen näytteenoton hyödyt eturauhassyövän diagnostiikassa 

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä tutkittiin fuusiokuvantamisen ja transperineaalisen näytteenoton hyötyjä eturauhassyövän hoidossa. Opinnäytetyö toteutettiin…

Lue lisää
13.06.2024

Työntekijän osallisuus yhteisöllisessä työvuorosuunnittelussa – hyvinvoinnin avaintekijä

Työvuorosuunnittelu on olennainen osa organisaation toimintaa, ja sen onnistuminen vaikuttaa suoraan työntekijöiden tyytyväisyyteen, tehokkuuteen ja…

Lue lisää
12.06.2024

Ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua terveyskioskista?

Hyvinvointialue-uudistuksen myötä palvelut ovat valtakunnallisesti ruuhkautuneet eikä kysyntään pystytä vastaamaan tarpeeksi tehokkaasti. Lapset ja nuoret…

Lue lisää
ihmisiä, nuori ja ikääntynyt, pallo
11.06.2024

Ikääntyneiden kuntoutuminen ja arjen toimintakyky – voisiko sitä tukea meistä kuka tahansa?

Jokainen varmasti tietää tai tuntee ikääntyneen, joka kenties asuu yksin ja jonka toimintakyvyssä on ilmennyt…

Lue lisää
10.06.2024

Miten elintavat vaikuttavat nuorten mielenterveyteen?

Nuorten mielenterveyden haasteet yhdistyvät usein epäterveellisiin elintapoihin. Terveelliset elintavat sekä erityisesti vähäisempi ruutuaika ja sosiaalisen…

Lue lisää
10.06.2024

Suunnittelusovellus YogaPlanner – miten sovelluksella voidaan palvella jooganopettajia ja jooganharjoittajia?

Jooga on kaiken ikäisille terveydestä, hyvinvoinnista ja henkisestä kasvusta kiinnostuneille sopiva kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä (Suomen Joogaliitto…

Lue lisää
Lataa lisää