Master School Health and Well-being

Kaksi naista tietokoneen ääressä
12.02.2024

Uusi verkko-oppimateriaali tarjoaa syventävää tietoa dialyysipotilaan hoidosta

Dialyysipotilaan hoitotyössä oleellista on potilaan hyvinvoinnin tukeminen ja hoidon ohjaus. Turun ammattikorkeakoulun Master School -opinnäytetyössä…

Lue lisää
30.01.2024

Monenkirjava viidakko vai loputon suo – miten arvioidaan terveysvalmennuksen vaikutuksia?

Lisääntyvät elintapasairaudet kasvattavat terveydenhuollon kustannuksia globaalisti. Terveysvalmennus on näyttöön perustuvaa toimintaa elintapojen muuttamiseksi. Se tarjoaa…

Lue lisää
Shakkinappulat pelilaudalla
23.01.2024

Valmentava johtaminen – ratkaisu sote-alan työvoimapulaan ja työhyvinvoinnin haasteisiin

Työnteon ja johtamisen käsitteet muuttuvat ajassa. Johtamisen muutos tapahtuu monista eri syistä: erilaisten ideoiden pohjalta,…

Lue lisää
14.01.2024

Kliinisen laboratorion laadun parantaminen on kustannustehokasta

Kliiniset laboratoriot tuottavat laboratoriopalveluja sekä julkisen että yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijoille. Kliinisten laboratorioiden akkreditointi on…

Lue lisää
31.12.2023

Perehdyttäminen – keino sitouttaa henkilöstöä ja lisätä työhyvinvointia

Terveydenhuoltoalalla on käynnissä jatkuva muutos globaalin työvoimapulan takia. Työvoiman saatavuuden ongelman myötä kohdataan terveydenhuollon organisaatioissa…

Lue lisää
31.12.2023

Onko käyttöönoton teoreettisten mallien käytöstä hyötyä terveysteknologian tuotekehityksessä? – Case Nosore

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä tutkittiin käyttöönoton teoreettisia malleja yksilön kannalta terveysteknologian tuotekehityksessä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimineen NoSoren,…

Lue lisää
29.12.2023

Loogisesti etenevällä perehdytysmallilla tasalaatuisuutta hoitoalan perehdytykseen

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä sairaanhoitajille kehitettiin tasalaatuinen hoitotyön perehdytys Raaseporin sairaalassa. Tuotoksena syntyi jokaiselle…

Lue lisää
15.12.2023

Aistihuoneet osana psykiatrisen sairaalahoidon uudistumista – henkilöstön ja kokemusasiantuntijoiden näkemykset esiin aistihuoneiden käytön kehittämisessä

WHO:n kansainvälistä mielenterveyden toimintasuunnitelman (WHO 2023, 4–5) ja kansallisen mielenterveysstrategian (STM 2020, 33–34) mukaan mielenterveyspalveluiden laatua…

Lue lisää
Hoitaja nauraa
14.12.2023

Sähköisen kirjaamisen kehittäminen on ajankohtaista, ja siihen toivotaan tukea

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat tulevat siirtymään sosiaalihuollon asiakastiedon Kanta-arkistoon. Tämän myötä asiakas voi nähdä hänestä kirjatut sosiaalihuollon…

Lue lisää
14.12.2023

Yhteistyön rakentaminen esiopetuksen ja koulukuraattoreiden välille

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (30.12.2013/1287) uudistuttua ja lain tultua voimaan 1.8.2014 koulukuraattoripalvelut laajenivat koskemaan myös esiopetusta….

Lue lisää
13.12.2023

Nuorten miesten kokemuksia sosiaalisen median vaikutuksesta omaan kehonkuvaan

Sosiaalisesta mediasta on tullut viime vuosien aikana yksi tärkeimmistä vuorovaikutusympäristöistä ja välineistä ihmisten välisessä kommunikaatiossa…

Lue lisää
13.12.2023

Muistisairauksien etenemistä voidaan hidastaa monipuolisella elintapaohjelmalla

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä tarkasteltiin näyttöön perustuvaa tietoa muistin huollosta ja asioista, jotka muistisairauden…

Lue lisää
Lataa lisää