Tuotantotalous

30.04.2024

Kestävä kehitys osana suunnitteluprosessia

Kestävyys käsitteenä syntyi jo 1700-luvun lopulla, kun Thomas Maltheus esitti, että maapallo ei lopulta kestäisi…

Lue lisää
30.04.2024

RFID-teknologiasta lisäarvoa turvallisuuteen ja materiaalihallintaan

Voiko materiaalihallintaa ja turvallisuutta parantaa yhdellä kertaa? RFID-teknologia tuo kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Mitä on…

Lue lisää
30.04.2024

Kriittinen tarkastelu materiaalin laatupoikkeamien käsittelystä: Mitä tulee huomioida prosessia kehitettäessä?

Laatupoikkeamien tehokas käsittely on oleellista yrityksille tuotteiden ja palveluiden jatkuvan laadun varmistamiseksi. Se ei ainoastaan…

Lue lisää
25.04.2024

Myyntikatteen parantaminen – askel kohti kannattavampaa ravintolaliiketoimintaa

Myyntikate on yksi ravintolan tärkeimmistä tunnusluvuista kannattavuuden näkökulmasta. Ravintola-alalla harvoin asiat menevät juuri niin kuin…

Lue lisää
12.04.2024

Muutoshallinnan rooli organisaatiossa

Muutoshallinnan rooli organisaatiossa on yllättävän tärkeää. Erityisen tärkeää se on tehtaassa, jossa on käytössä erilaiset…

Lue lisää
05.04.2024

Haasteet laatukustannusten vähentämiseen tähtäävissä kehittämisprojekteissa

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kansainvälinen rakennusalan yritys. Tapausyrityksellä oli ongelmia toteuttaa riittävä määrä jatkuvan parantamisen kehityshankkeita…

Lue lisää
20.03.2024

Työturvallisuusajattelu on joukkuelaji – Miten rakennan hyvän joukkueen?

Yritysmaailmassa työturvallisuus on keskeinen osa toimintaa. Työturvallisuus vaikuttaa ja näkyy jokaisessa työtehtävässä työntekijän arjessa. Valitettavan…

Lue lisää
tietokoneella töskentelyä
24.01.2024

SAP-toiminnanohjausjärjestelmä ja analytiikka hankintojen kehittämisen tukena

Hankinnat ovat erittäin merkittävässä roolissa monessa yrityksessä. Perinteisesti hankintojen kustannukset telakoilla kattavat yli puolet telakan…

Lue lisää
24.01.2024

Uuden liiketoimintaosaston strategian luominen ennakoiden tulevaisuuden tarpeita

Opinnäytetyön lähtökohtana toimi uusi liiketoimintaosasto, jonka strategiaa ei oltu vielä luotu, vaan se oli jäänyt…

Lue lisää
pyörälähetti
31.12.2023

Kuinka optimoida jakelu- ja logistiikka-alan yritystä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä? 

Olemme kaksi tuotantotalouden opiskelijaa, jotka pääsivät syventymään jakelu- ja logistiikka-alan monimutkaisiin näkökulmiin. Tässä artikkelissa jaamme…

Lue lisää
31.12.2023

Arviointi on lähtökohta toimittajan kehittämiselle

Toimittajan kehittäminen on edellytys tiiviin toimittajasuhteen luomiseksi ja siihen kohdistettavat resurssit voidaan luokitella investoinniksi. Jotta…

Lue lisää
30.12.2023

Kestävyyskriteerien tulee viestiä todistetusti kestävyydestä

Energiasektori tuottaa suurimman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä vuosittain (Ilmasto-opas 2022). Päästöjä tulee vähentää huomattavasti, jotta globaalit…

Lue lisää
Lataa lisää