Ensihoito

05.02.2024

Ensihoitajan EKG-osaamisen ylläpito vaatii kertausta läpi työuran

Suomessa ensihoitajan työ perustuu itsenäiseen päätöksentekoon, joten työssä vaaditaan laajaa tietotaitoa ja osaamista. On olemassa…

Lue lisää
02.02.2024

Ensihoitajaopiskelijoiden kokemukset Koulutusambulanssi-pilotista

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun suorittamisesta koulutusambulanssissa ja tarjota materiaalia hankkeen kehittämiseksi. Koulutusambulanssi on…

Lue lisää
29.12.2023

Lapsen ensiapu ja ensivaiheen henkinen tuki – toisten opettaminen oman osaamisen lisääjänä

Toisten opettaminen lisäsi opinnäytetyön tekijän osaamista. Lisäksi teoriatieto lasten ensiavusta ja ensivaiheen henkisen tuen antamisesta…

Lue lisää
20.12.2023

Onko uusilla ensihoitajilla vääristynyt kuva ensihoitotyön luonteesta?

Moni ensihoitajista harkitsee alanvaihtoa, vaikka ensihoitaja AMK -koulutus on yksi Suomen suosituimmista koulutuksista. Onko ensihoitajiksi…

Lue lisää
12.12.2023

Viranomaisten jälkipurkukeskustelu traumaattisen työtilanteen jälkeen – miksi tunteiden jakamista voidaan vaatia eikä se perustu vapaaehtoisuuteen? 

Henkisesti kuormittavien työtilanteiden jälkihoidossa käytetään defusing–purkukeskustelumenetelmää, johon osallistumista vaaditaan jokaiselta tehtävällä olleelta työntekijältä. Suomi on…

Lue lisää
Ambulanssi vauhdissa
27.09.2023

Tarkistuslistoilla kohti turvallisempaa hoitotyötä

Ensihoitajan työssä tarkistuslistan käyttö auton ja muun hoitovälineistön tarkistuksessa on arkipäivää. Siksi jo opiskeluvaiheessa on…

Lue lisää
31.05.2023

ISBAR-raportointimenetelmän mukaisen raportointiosaamisen vahvistaminen osana ensihoitajaopiskelijoiden viranomaisviestintäharjoitusta

ISBAR-raportointimenetelmä on käytössä laajasti Suomen terveydenhuollossa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kymmenen ISBAR-raportointiharjoitusta, jotka tehtiin potilastapausten muotoon….

Lue lisää
24.05.2023

Raportointi on osa potilaan hoitoa – raportoinnin haasteet ja ratkaisut ensihoidon ja sydäntoimenpideyksikön välillä

Ensihoidon ja sydäntoimenpideyksikön välinen tiedonkulku on tärkeä osa sydäninfarktipotilaan hoitoa. Silti raportointitilanteessa ilmenee merkittäviäkin ongelmia,…

Lue lisää
24.05.2023

Hoitotason ensihoitajan toteuttama lääkehoito – onko lääkehoito-osaaminen hallussa, miten sitä voidaan vahvistaa?

Riski siihen, että lääkehoito ei toteudu turvallisesti ensihoitotyössä kasvaa aina, kun ensihoidon potilaalla on omia…

Lue lisää
22.05.2023

Digitaalisen Virpa-paloturvallisuupelin soveltuvuus alakoululaisten paloturvallisuusopetukseen

Virpa-paloturvallisuuspeliä pidettiin opetusta yhtenäistävänä ja innostavana tapana opettaa lapsille ja nuorille tärkeitä paloturvallisuustietoja ja -taitoja….

Lue lisää
22.05.2023

Lisää lääkehoito-osaamista ensihoitajaopiskelijoille – potilastapauksiin perustuvia soveltavia tehtäviä itsenäisen opiskelun tueksi

Opinnäytetyönä kehitetyn oppimispolun tarkoituksena on lisätä kolmannen vuoden ensihoitajaopiskelijoiden tietämystä ja osaamista lääkkeiden vaikutusmekanismeista sekä…

Lue lisää
11.05.2023

Simulaatio-opetuksen jatkuva kehittäminen opiskelijapalautteella – riittääkö palautelomakkeella kerätty tieto toiminnan kehittämisen pohjaksi?

Simulaatio-opetus on nykyään paljon käytetty pedagoginen metodi monella alalla. Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin palautelomake, jolla selvitetään,…

Lue lisää
Lataa lisää