Ensihoito

22.05.2024

Miksi tehohoitopotilaan tilan systemaattinen arviointi on tärkeää?

Teho-osastolle saapuvat potilaat ovat hoidoltaan moniongelmaisia ja löydökset usein erittäin vakavia. Heillä on hengityksen, verenkierron…

Lue lisää
16.05.2024

Potilaan tutkimisen perusteet luovat pohjan ensihoitajan osaamiselle

Ensihoidon toiminta ja päätöksenteko perustuvat potilaan systemaattiseen tutkimiseen, joka kuuluu jokaisen ensihoitajan perusosaamiseen. Ensihoitajan tulee…

Lue lisää
16.05.2024

Uskallanko puuttua? Ensihoitajaopiskelijat kohtaavat eettistä ajattelua ja arvoja haastavia tilanteita runsaasti

Ensihoitajan eettinen osaaminen on olennainen osa laadukkaan hoitotyön toteutusta. Ensihoitotyön luonteeseen kuuluvat hoidon kiireellisyys, arvaamattomat…

Lue lisää
08.05.2024

Menetelmät ja työkalut ensihoitajien päätöksenteon tueksi

Ensihoitotyö pitää sisällään paljon päätöksentekoa. Tietoisuus päätöksentekoprosessista auttaa ensihoitajaa ottamaan huomioon päätöksentekoon vaadittavat tiedot ja…

Lue lisää
08.05.2024

Turvallinen reponointi on osa potilasturvallisuutta – toimintaohjeet osaksi ensihoitajaopiskelijoiden koulutusta

Luksaatio- ja murtumapotilaan hoito koostuu kivunhoidosta, reponoinnista ja immobilisaatiosta eli tuennasta. Ensihoitajan tulee tunnistaa tilanteet,…

Lue lisää
Ensihoitaja työntää parreja ambulanssin avoimesta ovesta sisään.
06.05.2024

Päätöksenteko ensihoidossa – intuitiivista vai analyyttista?

Päätöksenteko on olennainen osa ensihoitotyötä jokaisella ensihoitotehtävällä. Päätökset koskevat potilaan hoitoa, kuljettamista, kuljetuspaikkaa ja käytännössä…

Lue lisää
06.05.2024

Ensihoidon näyttäytyminen sosiaalisessa mediassa –avain hakijamäärän lisäämiseen?

Sosiaalista mediaa käytetään ensihoidossa yhä enemmän, sillä se on oivallinen väline nykyaikaiseen viestintään. Ensihoitopalvelun järjestäjät…

Lue lisää
06.05.2024

Ensihoitaja sosiaalisessa mediassa: Ammattilaisen rooli ja vastuut

Sosiaalinen media on merkittävä, nopea ja monipuolinen viestintäväline. Se on monen suomalaisen päivittäisessä käytössä. Somea…

Lue lisää
22.03.2024

Koulutusambulanssi – tulevaisuuden oppimista edistävä harjoittelumalli ensihoitoon?

Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen yhteinen koulutusambulanssipilotti päättyi vuoden 2023 lopussa. Tuodaanko koulutusambulanssilla sujuvuutta jo…

Lue lisää
05.02.2024

Ensihoitajan EKG-osaamisen ylläpito vaatii kertausta läpi työuran

Suomessa ensihoitajan työ perustuu itsenäiseen päätöksentekoon, joten työssä vaaditaan laajaa tietotaitoa ja osaamista. On olemassa…

Lue lisää
05.02.2024

Tietotestin hyödyntäminen ensihoitajaopiskelijan oppimisen tukena

Ensihoitajan työ on jatkuvasti muuttuvaa ja erilaisia oppimismenetelmiä on hyödynnettävä myös valmistumisen jälkeen. Oppimisen metodeja…

Lue lisää
02.02.2024

Ensihoitajaopiskelijoiden kokemukset Koulutusambulanssi-pilotista

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun suorittamisesta koulutusambulanssissa ja tarjota materiaalia hankkeen kehittämiseksi. Koulutusambulanssi on…

Lue lisää
Lataa lisää