Energia- ja ympäristötekniikka

17.06.2024

Konepajan hiiliviisas lämmitys – energiatehokkuutta, kustannussäästöjä ja ympäristövaikutusten vähentämistä

Yli neljäsosa Suomen lämpöenergiankulutuksesta muodostuu teollisuuskiinteistöjen lämmityksestä. Opinnäytetyössä kartoitettiin hiiliviisaampaa lämmitysjärjestelmää konepajalle. Kartoituksen avulla voidaan…

Lue lisää
17.06.2024

LSJH-ekopisteet – täydentävien ekopisteiden perustaminen Lounais-Suomessa

Kierrätys ja jätteiden lajittelu ovat nousseet yhä tärkeämmiksi osiksi arkipäivän ympäristönsuojelua. Ekopisteiden perustaminen Lounais-Suomessa on…

Lue lisää
12.06.2024

Länsirannikon yhteistyöohjelman akkuosaajat – palapelin palat yhteen

Maailma sähköistyy, mutta mitä se vaatii? Aika hupaisa ajatus olisi sähköautosta, joka kulkee satojen kilometrien…

Lue lisää
11.06.2024

Rakennuksen hyvän eristyksen merkitys energiankulutuksen vähentämisessä

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat yli kolmasosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa näistä päästöistä syntyy rakennusten käytönaikaisesta…

Lue lisää
10.06.2024

Nuohouksen hukkalämmön energiakäyttöpotentiaalin hyödyntäminen modernissa voimalaitosympäristössä

Ympäristöpäästöjen tiukentuvien rajoitusten myötä kiinnostus uusien teknologioiden kehittämiseen ja teollisuus- ja voimalaitosten hukkalämmön potentiaalin tutkimiseen…

Lue lisää
10.06.2024

Tekstiilien uudelleenkäytöstä löytyy valtavaa potentiaalia – haasteena tehdä uudelleenkäytöstä helppo, houkutteleva ja saavutettava kulutusmuoto

Tekstiilien uudelleenkäyttö on koko ajan suosiotaan nostava kulutusmuoto ja sillä on monia positiivisia vaikutuksia. Tekstiilien…

Lue lisää
10.06.2024

Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen omassa energiankäytön suunnittelussa sekä kaukolämmön tuotannossa

Teollisuuden prosesseissa sekä jätevesien lämpövirroissa piilee suuri energiamäärä, mikä jää monilta teollisuuden yhtiöltä täysin hyödyntämättä….

Lue lisää
Ruokokattoinen omakotitalo
07.06.2024

Ruokokatto ja sen paloturvallisuus. Voisivatko huonosti palavat ruokokatot yleistyä Suomessakin?

Ruokokattoja on Hollannissa jo satoja tuhansia – Suomen lukumäärä on vasta hieman päälle sadan. Joissain…

Lue lisää
06.06.2024

Diesel vai sähkö? Kokonaiskustannusten vertailu henkilönostimissa

Suomi on kovalla vauhdilla siirtymässä kohti kiertotalouden mukaisia toimintamalleja sekä hiilineutraaliutta. Päästöjä syntyy useista eri…

Lue lisää
06.06.2024

Mitä aineita pk-yritysten sähkölaitteet saavat sisältää ja mitä ei?

Euroopan unionin tullialueella sähkölaitteita valmistavien pk-yritysten on huomioitava komponenttien materiaalit ja niiden alkuperä. Kasvavan ympäristötietoisuuden…

Lue lisää
27.05.2024

Sähköverkkoalueiden merkitys luontokadon kannalta – maanomistajien huomiointi luonnon monimuotoisuuteen tähtäävissä toimenpiteissä

Energia-alan kokonaisvaikutuksen luonnon monimuotoisuuden säilymiselle tavoitellaan olevan nettopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Jotta se toteutuu, tarvitaan…

Lue lisää
27.05.2024

Hukkalämmön hyödyntäminen voimalaitosympäristössä

Voimalaitoksissa ja niiden prosesseissa syntyy paljon hukkalämpöä, jonka hyödyntäminen on tärkeää niin taloudelliselta kuin ympäristön…

Lue lisää
Lataa lisää