Sairaanhoito

13.05.2024

Voisiko keskustelevasta tekoälystä olla apua ikääntyvän väestön aiheuttamaan hoitotaakkaan?

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella on mahdollista pohtia, miten keskustelevaa tekoälyä voitaisiin hyödyntää kotihoidossa. Keskustelevaa tekoälyä olisi…

Lue lisää
13.05.2024

Kulttuurisensitiivinen hoitotyö: kohti ymmärrystä ja kunnioitusta

Kulttuurinen kompetenssi viittaa ammattilaisten kykyyn kunnioittaa eri kulttuuritaustaisia ihmisiä ja edistää syrjimätöntä ilmapiiriä yhteiskunnassa. Tämä…

Lue lisää
08.05.2024

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen osana raskaana olevien tai vanhempien päihdekuntoutusta 

Päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen tarvitsee turvallisen ja päihteettömän ympäristön (Arponen & Kilpeläinen 2021).  On…

Lue lisää
Opiskelijaryhmä pöydän ääressä
25.04.2024

Sun hyvä elämä -klinikka – Ponnahduslauta sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen

Sun hyvä elämä -klinikka on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva terveyden ja hyvinvointialojen moniammatillinen oppimisympäristö. Sun hyvä…

Lue lisää
22.04.2024

Miten kroonisen haavan haavapohjaa tulisi arvioida ja hoitaa?

Kroonisen haavan haavapohjan puhdistus on oleellinen osa koko haavanhoitoa, minkä vuoksi jokaisen sairaanhoitajan tulisi osata…

Lue lisää
20.04.2024

Huolellisella käsihygienian toteutuksella vähennetään potilaan inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon lisäkustannuksia

Suomessa esiintyy vuositasolla arviolta 100 000 hoitoon liittyvää infektiota (THL 2024), ja noin 40 prosenttia…

Lue lisää
18.04.2024

Ikäihmisen hoito vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa 

Suomessa ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Näin ollen terveydenhuollon asiakkaana on yhä useammin ikääntynyt henkilö.  Ikääntyneiden hoitotyöhön…

Lue lisää
Opinnäytetyössä tuotetun oppaan etusivu
27.02.2024

Syömishäiriötä sairastavan nuoren kohtaamistilanteiden vaikeus

Suomessa monet nuoret kamppailevat syömishäiriöiden kanssa, ja heidän kohtaamisensa sairaalaolosuhteissa on erityisen merkityksellistä. Kohtaamiset jättävät…

Lue lisää
27.02.2024

Syömishäiriötä sairastavan nuoren kohtaaminen – jokaisen sairastuneen takana on ainutlaatuinen ihminen 

Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin opas, jonka tavoitteena oli edistää Tyks Nuorisopsykiatrian osaston hoitohenkilökunnan tietoisuutta syömishäiriötä sairastavan nuoren…

Lue lisää
29.01.2024

Voiko tehohoitoa kehittää lisäämällä tehohoitajien vastuuta ja roolia algoritmien avulla?

Kiihtyvä yhteiskunnallinen keskustelu hoitoalojen työoloista, palkkauksesta ja hoitajapulasta vaatii toimivia ja perusteltuja ratkaisuja tulevaisuuden uhkakuvien…

Lue lisää
29.12.2023

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus – muuttumaton lukuarvo vai joustava laadun mittari?

Suomessa väestö ikääntyy hurjaa vauhtia, mikä merkitsee enemmän pitkäaikaissairauksia, erityisesti muistisairauksia. Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat ovat…

Lue lisää
18.12.2023

Innovatiivinen teknologia apuna ikääntyneille – apuvälineitä ja etäpalveluita kotona asuville

Artikkelissa käsitellään ikääntyneiden henkilöiden pärjäämistä kotona teknologisten innovaatioiden avulla. Artikkeli perustuu Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyöhön,…

Lue lisää
Lataa lisää