Sairaanhoito

29.01.2024

Voiko tehohoitoa kehittää lisäämällä tehohoitajien vastuuta ja roolia algoritmien avulla?

Kiihtyvä yhteiskunnallinen keskustelu hoitoalojen työoloista, palkkauksesta ja hoitajapulasta vaatii toimivia ja perusteltuja ratkaisuja tulevaisuuden uhkakuvien…

Lue lisää
29.12.2023

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus – muuttumaton lukuarvo vai joustava laadun mittari?

Suomessa väestö ikääntyy hurjaa vauhtia, mikä merkitsee enemmän pitkäaikaissairauksia, erityisesti muistisairauksia. Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat ovat…

Lue lisää
18.12.2023

Innovatiivinen teknologia apuna ikääntyneille – apuvälineitä ja etäpalveluita kotona asuville

Artikkelissa käsitellään ikääntyneiden henkilöiden pärjäämistä kotona teknologisten innovaatioiden avulla. Artikkeli perustuu Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyöhön,…

Lue lisää
18.12.2023

Tunneälytaidot osaksi Suomen hoitotyön johtamista

Hoitotyön johtaminen on ollut jo pitkään muuttuvassa tilassa. Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön hyvinvointialueet, jotka uudistivat…

Lue lisää
18.12.2023

Miten diabetesta sairastavan jalkoja tutkitaan vastaanotolla?

Diabeettiset jalkahaavat aiheuttavat merkittävää haittaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Jalkahaavojen preventiossa voidaan saavuttaa taloudellisia…

Lue lisää
15.12.2023

Erikoissairaanhoitoon pääsyn prosessi – lakisääteiset määräajat tutuiksi

Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukentui 1.9.2023. Tämän tiukentamisen tavoitteena on edistää hoitoon pääsyä ja vahvistaa peruspalveluita. Erikoissairaanhoidon…

Lue lisää
14.12.2023

Sekava, muistisairas vai sittenkin delirium? – vakavan aivojen toimintahäiriön tunnistamisessa puutteita

Sairaanhoitajan rooli levottoman ja sekavan potilaan hoitotyössä on merkittävä. Kuitenkin näiden vakava muoto delirium tunnistetaan…

Lue lisää
14.12.2023

Onko sairaanhoitajilla riittävästi eettistä osaamista?

Etiikka kuvaa oikeaksi koettua tapaa toimia, ja hoitotyön etiikka hoitotyön keskiössä pohjautuu arvoihin, periaatteisiin ja…

Lue lisää
13.12.2023

Tekoälyn ja teknologian käytön lisääntyminen muuttaa sairaanhoitajan työnkuvaa

Koronapandemian tulo Suomeen nopeutti terveysalan digitalisaatiota kovalla vauhdilla. Digitalisaation lisääntyminen on tuonut ja tuo mahdollisuuksia…

Lue lisää
12.12.2023

Unen fysiologia unettomuuden kitkemisen keinona – verkko-opetusmaateriaalia unen fysiologiasta

Erilaisissa unihäiriöissä unen normaali fysiologia häiriintyy. Fysiologia tieteenä tutkii elintoimintoja ja niiden säätelyä tavoitteenaan ymmärtää…

Lue lisää
11.12.2023

Haluaisitko leikkaukseesi uupuneen vai jaksavan ja hyvinvoivan työntekijän?

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa…

Lue lisää
Kahdet kädet ristikkäin
08.12.2023

Läheiset ovat avainasemassa varhaispsykoosipotilaan hoidossa

Läheiset tuntevat toisensa parhaiten, ja jos jokin toisen käytöksessä poikkeaa normaalista, he huomaavat sen yleensä…

Lue lisää
Lataa lisää