Radiografia

17.04.2024

Traumapotilaan kuvantamista tehokkaan ja oikean hoidon turvaamiseksi – kuvantamisen menetelmät tutuiksi 

Traumapotilaan hoito vaatii tehokasta ja moniammatillista tiimityötä, jossa jokaisella ammattilaisella on tärkeä roolinsa. Traumapotilaan vammojen…

Lue lisää
Röntgenkuva jaloista
09.06.2023

Kuvailevan lausunnon oppimistehtävät tukevat röntgenhoitajaopiskelijoiden oppimista

Vuonna 2021 tehtiin yli 2,5 miljoonaa natiiviröntgentutkimusta (STUK 2022). Kuvaileva lausunto on lyhyt sanallinen selitys…

Lue lisää
07.06.2023

Säteilysuojelu eläinkuvantamisessa – kuvausarvo kerrallaan kohti turvallisempaa säteilynkäyttöä

Pieneläinkuvantamisen säteilysuojelu on ajankohtaista, sillä aiheesta löytyy useita laajoja kansainvälisiä artikkeleita lähivuosilta. Tästä huolimatta Säteilyturvakeskuksen…

Lue lisää
Röntgenkuva kädestä
07.06.2023

Lasten pahoinpitelyepäily selviää usein natiiviröntgenissä

Turun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksen opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena lasten pahoinpitelyepäilyistä ja niiden kuvantamisesta natiiviröntgenissä. Selville saatiin…

Lue lisää
02.06.2023

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus monivammapotilaan TT-kuvantamisesta traumahälytyksen yhteydessä

Tietokonetomografiakuvantaminen on viime vuosikymmenien aikana yleistynyt runsaasti sen nopean ja tarkan menetelmän vuoksi. Se sopii…

Lue lisää
15.05.2023

ThingLink osana röntgenhoitajakoulutuksen simulaatio-opetusta 

Turun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksen opinnäytetyön kehittämistyönä syntyi AVH-simulaatioon valmistava verkko-oppimateriaali, joka tehtiin ThingLink-alustaa hyödyntäen. Alustalle voitiin…

Lue lisää
11.05.2023

Opetusvideo osana hammaskuvantamisen opetusta röntgenhoitajakoulutuksessa

Hammaskuvauksia tehdään noin 2000 toimipaikassa ympäri Suomea (STUK 2022). Hammaskuvauksista noin 400 000 on panoraamakuvia (STUK…

Lue lisää
Siinä kaikki