Sosiaali- ja kasvatusala

13.06.2024

Sosionomit muutoksen ytimessä: Vaikuttamistyön mahdollisuudet ja haasteet

Vaikuttamistyö on keskeinen osa sosionomien ammattia ja sosiaalialan työtä, sillä sen avulla edistetään sosiaalista oikeudenmukaisuutta…

Lue lisää
03.06.2024

Miten lapsuuden haitalliset kokemukset vaikuttavat kehoon ja mieleen aikuisuudessa?

Lapsuuden haitallisten kokemusten pitkäaikaiset vaikutukset eivät rajoitu vain lapsuuteen. Ne seuraavat yksilöä läpi elämän ja…

Lue lisää
Ryhmä iloisia ihmisiä liittää kätensä yhteen.
31.05.2024

Miten osallistaa asiakasta sosiaalisen kuntoutuksen ryhmämuotoisten palveluiden kehittämiseen?

Tässä artikkelissa kerrotaan, millaisia kehittämistyön tuloksia saatiin haastateltaessa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmämuotoisiin työpajoihin osallistuneita kuntoutujia. Toteutetut…

Lue lisää
Autism awareness
30.05.2024

Miten toimintakeskuksen asiakkaiden sosiaalisia taitoja voidaan vahvistaa luovan toiminnan menetelmin?

Kehitysvammaisen ja/tai autismin kirjolla olevan henkilön haasteet ilmenevät usein sosiaalisen kanssakäymisen alueella. Mahdollisuus huomioida ja…

Lue lisää
24.05.2024

Verkko-ohjauksen hyödyt ja sudenkuopat

Digisosku-hankkeessa kartoitettiin verkko-ohjauksen hyviä ja huonoja käytäntöjä työntekijöille suunatulla kyselyllä sekä kirjallisuuskatsauksella. Hankkeen asiakkaat olivat…

Lue lisää
24.05.2024

Hei, jännittääkö suakin? -opas tarjoaa tietoa sosiaalisesti ahdistuneiden nuorten tukemiseen

Sosiaalisen ahdistuneisuuden leviäminen nuorten keskuudessa on huolestuttava ilmiö. Koska nuorten ympärillä olevilla aikuisilla ei ole…

Lue lisää
24.05.2024

Neuroepätyypillisen lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa: avaimet ymmärrykseen ja osallisuuteen

Varhaiskasvatus on merkittävässä roolissa lapsen kehityksen tukemisessa ja oppimisen edistämisessä. Jokainen lapsi on yksilöllinen, ja…

Lue lisää
Lähde: Pexels
24.05.2024

Vapaaehtoistoiminnasta merkityksellisyyttä elämään

Suomalaisen filosofin, tutkijan ja tietokirjailijan Frank Martelan mukaan elämän merkityksellisyys koostuu neljästä osa-alueesta: vapaaehtoisuus, kyvykkyys,…

Lue lisää
24.05.2024

Onko vapaaehtoistyö merkityksellistä?

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä selvitettiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä vapaaehtoisille. Toimeksiantajana toimi Vanhustyön keskusliitto. Opinnäytetyö toteutettiin teemahaastatteluin (n=8),…

Lue lisää
24.05.2024

Osallistava kirjaaminen uudistaa sosiaalipalvelujen dokumentointia

Vuonna 2023 jokaiselle suomalaiselle on lisätty OmaKantaan terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalipalvelut-osio, johon siirretään vaiheittan sosiaalipalvelujen…

Lue lisää
Höyhen vedessä
24.05.2024

Päihderiippuvaisen lapsen kuolema – Vertaistuki ja yhteisöllisyys surun keskellä

Lapsen päihdeongelma on usein vanhempaa sosiaalisesti eristävä sen tuoman häpeän ja syyllisyydentunteiden vuoksi. Lapsen kuolema…

Lue lisää
24.05.2024

”Tunteeko uusi työntekijä minun tuen tarpeeni ja tapani toimia?” – Hyvä perehdytys on myös asiakkaan etu

Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa perehdyttämään uuden työntekijän työhön. Laissa ei kuitenkaan määritellä tarkemmin sitä, miten perehdytys…

Lue lisää
Lataa lisää