Sosiaali- ja kasvatusala

26.01.2024

Opettajien kokemuksia koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä – miten yhteistyötä voisi kehittää?

Syksyllä 2023 tehdyn opinnäytetyön avulla pyrittiin saamaan ajankohtaista tietoa koulun ja lastensuojelun välisestä yhteistyöstä sekä…

Lue lisää
19.01.2024

Kotoa lähtemisen taito

Miten kuluvat päivät, kun ei ole töissä eikä opiskele, ei sen paremmin elä lapsiperhearkeakaan? Kun…

Lue lisää
17.01.2024

Oppivat organisaatiot ovat etulyöntiasemassa monikulttuurisessa perehdyttämisessä

Oletko osa oppivaa organisaatiota? Onko monikulttuurisuus sinulle mörkö vai arkipäiväisyys? Joko arvasit, mitä tekemistä näillä…

Lue lisää
31.12.2023

Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen Green Care -ympäristön ja toiminnallisten menetelmien avulla 

Yhteiskunnan haastavien asioiden vallitessa on merkityksellistä kiinnittää huomioita lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä heidän kokemuksiinsa….

Lue lisää
31.12.2023

Tuhansien tarinoiden metsä – lasten ja nuorten oma hetki luonnon ja taiteen parissa

Salossa sijaitseva hoivamaatila Alkumaa saa käyttöönsä uuden toiminnallisen menetelmän, joka on kehitetty hyödynnettäväksi lasten ja…

Lue lisää
18.12.2023

Materiaalipankki kehitysvammaisen asiakkaan osallistamisen tueksi interRAI-ID-toimintakykyarvioinnissa

Selkokieli ja kuvakommunikaatio tukevat asiakkaan osallisuutta toimintakykyarvioinnissa. Jokaisella on oikeus saada tietoa itselleen ymmärrettävällä tavalla…

Lue lisää
11.12.2023

Johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä työskentelyllä voidaan luoda korjaavia kokemuksia lapsuuden kiintymyssuhdehäiriöstä kärsivälle lapselle

Jokaisella lapsella on synnynnäinen tarve kiintyä hoivaajaansa. Kiintyminen on pienelle lapselle hengissä säilymisen ehto, ja…

Lue lisää
05.12.2023

Kehitysvammaisen asiakkaan osallistaminen interRAI-ID toimintakykyarvion tekemiseen

Kehittämistyön yksi tärkeimpiä näkökulmia on kehitysvammaisen asiakkaan osallistamisen lisääminen interRAI-ID toimintakykyarvion tekemisessä. Kehitysvammaisen asiakkaan osallistamisen…

Lue lisää
01.12.2023

Voimaa vuosiin: Ikääntyneiden päivätoiminnan vaikutus asiakkaan toimintakykyyn

Ikääntyneiden päivätoiminnalla voidaan tukea asiakkaiden itsenäistä ja mahdollisimman toimintakykyistä kotona asumista. Asiakkaiden toimintakyvyn arvioimisen tuoman…

Lue lisää
27.11.2023

Asiakas sosionomin osaamisen ytimessä

Sosionomin osaaminen on laaja-alaista. Pähkinänkuoressa sosionomi on sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija, joka auttaa asiakkaita päivittäisessä arjessa,…

Lue lisää
23.11.2023

Itsenäistymisopas mielenterveyskuntoutujan itsenäistymisen tukena

Mielenterveyskuntoutujan itsenäistyminen vaatii uskoa omaan pystyvyyteen ja pärjäämiseen. Näin ollen mielenterveyskuntoutujan elämänhallintaa tukemalla voidaan edistää…

Lue lisää
06.11.2023

Maahanmuuttaja työpaikalla – onnistuneen perehdytyksen kautta osaksi työyhteisöä 

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeä ja ajankohtainen aihe. Koska maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työllistyy yhä enemmän Suomessa,…

Lue lisää
Lataa lisää