Kemiantekniikka

13.05.2024

Mikrobiologisen olosuhdeseurannan tärkeys puhdastiloissa

Mikrobiologista olosuhdeseurantaa suoritetaan puhdastiloihin, kun halutaan varmistaa niiden puhtautta sekä suorituskykyä. Puhdastilat ovat erillisiä suljettuja…

Lue lisää
10.05.2024

Öljyonnettomuuden riski jokiolosuhteissa Suomessa – öljyntorjuntavalmiuden kehittämisessä huomioitavat asiat

Suomessa on kymmeniätuhansia kilometrejä joeksi luokiteltavia vesistöjä. Joet ovat olennainen osa maan luonnonkauneutta ja tarjoavat…

Lue lisää
02.05.2024

Mikrobiologinen tilamonitorointi osana aseptista prosessia ja TSA-elatusmaljojen sekä inkubointiolosuhteiden validointi tilamonitorointinäytteiden sovelluksiin 

Opinnäytetyön aiheena oli kaupallisten TSA-elatusainemaljojen ja inkubointiolosuhteiden validointi. TSA-elatusaineita käytetään tilamonitorointinäytteiden alustoina aseptisessa prosessissa, jossa…

Lue lisää
30.04.2024

Proteiinituoton optimointiin E. coli -mikrobikannassa tuli pari muuttujaa

Opinäytetyössä tehdyn proteiinituoton optimoinnin tarkoituksena oli kasvattaa tuotantoa ja vähentää kustannuksia. Optimoinnin lähestymistavaksi valittiin yksimuuttujatesti,…

Lue lisää
30.04.2024

Korjata vai korvata – milloin kodinkoneiden korjaus on kannattavaa?

Kun pesukone menee rikki, on useimmilla ensimmäisenä vaihtoehtona viedä vanha kone kierrätykseen tai jätepisteelle ja…

Lue lisää
13.02.2024

Vaihtoehtoisten jäähdytysmenetelmien selvitys kalkkunanruhojen jäähdytyksessä

Kalkkunanruhojen jäähdytyksessä käytetään vesiallas- ja ilmajäähdytystä. Vesialtaan tärkein tehtävä on jäähdyttää ruhoja sekä minimoida ruhoihin…

Lue lisää
maski unenlaadun seurantaan
31.01.2024

Unitutkimuksen haasteet ja niiden minimointi

Unitutkimuksien suoritus ja toteutus vuodeosasto-olosuhteissa on huomattavasti polikliinista toteutusta raskaampi prosessi. Unipotilaan hoito vuodenosastolla vastaa…

Lue lisää
pajun latva ja sinistä taivasta
31.12.2023

Pajustako tulevaisuuden ratkaisu turvemaiden hiilensidontaan?

Ilmaston nykyinen lämpenemistahti herättää huolta ja lämpeneminen olisi saatava pysäytettyä. Tämän vuoksi kansallisella ja kansainvälisellä…

Lue lisää
kefiiripulloja
29.12.2023

Vesikefiiri – uusi kombucha?

Vesikefiiri on maitokefiiriä tuntemattomampi juoma, jota valmistetaan samalla periaatteella kuin maitokefiiriä tai kombuchaa eli fermentoimalla…

Lue lisää
mäskiä
29.12.2023

Panimoprosessin vaikutus vodkan valmistukseen

Vodka on kaikkien tuntema kirkas ja väritön alkoholijuoma, jota on nautittu jo satojen vuosien ajan…

Lue lisää
21.12.2023

Maanparannuskalkkituotteiden kokonaisneutralointikyvyllä on merkitystä

Maanparannuskalkkien nopeavaikutteista neutralointikykyä on arvostettu paljon kalkkien tehokkuutta ja maaperän neutralointikykyä arvioitaessa. Kokonaisneutralointikyvylle on annettu…

Lue lisää
03.11.2023

Vastasyntyneiden kilpirauhasen vajaatoiminnan seulonnan kehittäminen

Vastasyntyneiden seulontojen avulla voidaan havaita mahdolliset aineenvaihdunnalliset, hematologiset ja immunologiset sairaudet. Ajoissa saadun diagnoosin avulla…

Lue lisää
Lataa lisää