Rakennustekniikka

15.05.2024

Tahtiaikataulun hyödyt kerrostalotyömaalla

Kerrostaloteollisuudessa on herätty tahtituotannon mahdollisuuksiin. Tämän opinnäytetyön aihe olikin seurata tahtiaikataulumallin käyttöönottoa ja toteutusta kerrostalokohteen…

Lue lisää
26.04.2024

Asuntorahoitus – löytyisikö EU-rahoituksesta vaihtoehtoja ARA-rakentamiselle?

Suomen talous on kasvavan valtionvelan takia kriisissä, rakennusteollisuus on taantumassa, ja asumisen tukia leikataan. Erityisesti…

Lue lisää
15.04.2024

Tien alapuolisen maailman vaikutus ilmastopäästöihin

Infrarakentamisen ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään pintaan ja pintarakenteisiin. Uudet menetelmät ja materiaalit ja uskallus kokeilla…

Lue lisää
16.02.2024

Teräsrakentamiseen kustannussäästöjä tarkemmalla palomitoituksella

Teräs on suosittu rakennusmateriaali erityisesti hallirakennuksissa, mutta sen heikkoutena on nopea lujuuden menetys palotilanteessa. Teräsrakenteet…

Lue lisää
käsiä päällekkäin
13.02.2024

Täydellinen tiimi rakentuu erilaisista yksilöistä – toimiakseen se vaatii ihmisten saumatonta yhteistyötä

Tiimitoiminnan vahvuus perustuu jäsenten sitoutumiseen yhteiseen päämäärään, jossa jäsenten erilaisuutta hyödynnetään toisiaan täydentävinä. Sitoutuneen tiimin…

Lue lisää
31.12.2023

Hitaan terveysvaaran ehkäiseminen kerrostalorakentamisessa

Rakennusala on yksi vaarallisimpia aloja työntekijöille. Jokai päivä voi sattua jotain odottamatonta joko oman tai…

Lue lisää
liikennemerkkejä
29.12.2023

Tieliikennelain muutokset liikennemerkkeihin

Tieliikennelaki uudistui kesäkuussa vuonna 2020. Uusi laki sujuvoittaa liikennettä sekä tekee liikenteestä turvallisemman. Uusi laki…

Lue lisää
28.12.2023

Kiinteistöjen kunnossapitotarveselvitys

Rakennuksen kunnossapidon ja elinkaaren kannalta on tärkeää tiedostaa, millaisesta rakennuksesta on kyse. Espoon Asunnot Oy…

Lue lisää
21.12.2023

Infra-alan rakenne ja asenteet merkittävien päästövähennystavoitteiden saavuttamisen tiellä

Suomi on osana kansainvälisiä sopimuksia sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen myötä Suomen…

Lue lisää
19.12.2023

Sisäilmaongelmat betonirunkoisissa rakennuksissa – ovatko ongelmat ratkaistavissa?

Sisäilmaongelmien korjaaminen vaikuttaa ajankohtaisten uutisten mukaan olevan yllättävän hankalaa. Sisäilmaongelmat johtuvat yleensä suunnittelu- ja toteutusvirheistä….

Lue lisää
18.12.2023

Tapaturmien tutkinta rakennusalalla

Rakennusalalla tapaturmia sattuu edelleen kaksinkertainen määrä muihin aloihin verrattuna. Jotta tapaturmia saadaan vähennettyä, tulee ne…

Lue lisää
rakennustyömaa
18.12.2023

Paksurappauselementin tuotannon hyödyt

Uudisrakentaminen elementeistä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, ja elementtirakentamisella on monia etuja verrattuna perinteiseen paikalla…

Lue lisää
Lataa lisää