Rakennustekniikka

16.02.2024

Teräsrakentamiseen kustannussäästöjä tarkemmalla palomitoituksella

Teräs on suosittu rakennusmateriaali erityisesti hallirakennuksissa, mutta sen heikkoutena on nopea lujuuden menetys palotilanteessa. Teräsrakenteet…

Lue lisää
13.02.2024

Täydellinen tiimi rakentuu erilaisista yksilöistä – toimiakseen se vaatii ihmisten saumatonta yhteistyötä

Tiimitoiminnan vahvuus perustuu jäsenten sitoutumiseen yhteiseen päämäärään, jossa jäsenten erilaisuutta hyödynnetään toisiaan täydentävinä. Sitoutuneen tiimin…

Lue lisää
31.12.2023

Hitaan terveysvaaran ehkäiseminen kerrostalorakentamisessa

Rakennusala on yksi vaarallisimpia aloja työntekijöille. Jokai päivä voi sattua jotain odottamatonta joko oman tai…

Lue lisää
liikennemerkkejä
29.12.2023

Tieliikennelain muutokset liikennemerkkeihin

Tieliikennelaki uudistui kesäkuussa vuonna 2020. Uusi laki sujuvoittaa liikennettä sekä tekee liikenteestä turvallisemman. Uusi laki…

Lue lisää
28.12.2023

Kiinteistöjen kunnossapitotarveselvitys

Rakennuksen kunnossapidon ja elinkaaren kannalta on tärkeää tiedostaa, millaisesta rakennuksesta on kyse. Espoon Asunnot Oy…

Lue lisää
21.12.2023

Infra-alan rakenne ja asenteet merkittävien päästövähennystavoitteiden saavuttamisen tiellä

Suomi on osana kansainvälisiä sopimuksia sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen myötä Suomen…

Lue lisää
19.12.2023

Sisäilmaongelmat betonirunkoisissa rakennuksissa – ovatko ongelmat ratkaistavissa?

Sisäilmaongelmien korjaaminen vaikuttaa ajankohtaisten uutisten mukaan olevan yllättävän hankalaa. Sisäilmaongelmat johtuvat yleensä suunnittelu- ja toteutusvirheistä….

Lue lisää
18.12.2023

Tapaturmien tutkinta rakennusalalla

Rakennusalalla tapaturmia sattuu edelleen kaksinkertainen määrä muihin aloihin verrattuna. Jotta tapaturmia saadaan vähennettyä, tulee ne…

Lue lisää
rakennustyömaa
18.12.2023

Paksurappauselementin tuotannon hyödyt

Uudisrakentaminen elementeistä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, ja elementtirakentamisella on monia etuja verrattuna perinteiseen paikalla…

Lue lisää
rakennustyömaan työntekijä selin kameraan
08.12.2023

Kamppailu työuupumusta vastaan rakennustyömailla: Ratkaisut stressiin ja uupumukseen

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä (Laakso 2023) tutkittiin stressinhallintaa ja työuupumuksen ehkäisyä rakennustyömaalla. Tutkielman päätavoitteena oli selvittää…

Lue lisää
14.11.2023

Remontoitko Espanjassa? Ota nämä asiat huomioon!

Asuminen etelän lämmössä. Asuminen etelässä on varmasti ollut monen suomalaisen mielissä ainakin ajatuksen tasolla. Aurinko,…

Lue lisää
suihku,n suutin, josta valuu vettä
23.10.2023

Voiko suihkussa säästää vettä reaaliaikaisella palautteella?

Digitaalinen käsisuihku tuo palautteen käyttäjälle reaaliajassa ja ohjeistaa käyttäjää säästämään vettä. Digitaalinen käsisuihku on yksi…

Lue lisää
Lataa lisää