Rakennustekniikka

mies ja nainen highfive
11.07.2024

Rakennusalan asiantuntijayrityksen kehittäminen

Eteenpäin ja kasvuun suuntaavan yrityksen kehittämiselle on monia keinoja. Yksi keinoista on toimivan työilmapiirin luominen…

Lue lisää
10.07.2024

Rakennuttajavalvonnan keskeiset tekijät: Valvontasuunnitelman merkitys rakennushankkeessa

Rakennuttajavalvonnan onnistuminen on monen tekijän summa. Rakennushankkeet tulee toteuttaa lakien, asetusten ja rakennushankkeen määriteltyjen sisältöjen…

Lue lisää
26.06.2024

Asuntokaupan RS-järjestelmä uusien asuntojen tuotannossa

Suomessa uudet asunnot myydään joko valmiina tai jo rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalaissa on määritetty niin sanottu RS-järjestelmä…

Lue lisää
03.06.2024

Taksonomianmukaisuuden tuomat hyödyt rakennusyhtiölle

EU-taksonomia koskettaa nyt ja tulevaisuudessa yhä useampia rakennusalan toimijoita, joko kuulumalla suoraan taksonomian piiriin tai…

Lue lisää
jalkapallokenttä
03.06.2024

Tekonurmikenttien vihreämpi tulevaisuus: Kumirouheen aika on ohi

”Vihreää pelialustaa säällä kuin säällä”. Näillä sanoilla tekonurmikentät tulivat osaksi jalkapalloilun pelikenttiä, mutta nyt sanan…

Lue lisää
31.05.2024

Rakentamisen kiertotalouden käytännön toteutuminen vaatii koulutuksen kehittämistä – ammatillisella koulutuksella tärkeä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

Tulevaisuudessa kasvava kiertotalousosaamisen tarve rakennusalalla on haaste, johon ammatillisen koulutuksen on vastattava jo nyt. Tiedon…

Lue lisää
30.05.2024

Puurankaisen pientalon rakennesuunnittelu

Kustannustehokkaan rakentamisen taustalla on ammattitaitoinen rakennesuunnittelu. Oleellista on myös työmaan kanssa tehtävä yhteistyö eri rakenneratkaisujen…

Lue lisää
28.05.2024

Laatujärjestelmän merkitys rakennusyrityksen toiminnalle

Rakennusalaa koskeva sääntely on jatkuvasti lisääntynyt. Uusi rakentamislaki astuu voimaan vuonna 2025, ja se tulee…

Lue lisää
27.05.2024

Rakennushankkeen edistymisen seuranta tekoälyä hyödyntäen

Kun laaditaan kattava rakennushankkeen tilannekuva, parannetaan muun muassa työn turvallisuutta ja eri vaiheiden suunnittelua. Tähän…

Lue lisää
15.05.2024

Tahtiaikataulun hyödyt kerrostalotyömaalla

Kerrostaloteollisuudessa on herätty tahtituotannon mahdollisuuksiin. Tämän opinnäytetyön aihe olikin seurata tahtiaikataulumallin käyttöönottoa ja toteutusta kerrostalokohteen…

Lue lisää
26.04.2024

Asuntorahoitus – löytyisikö EU-rahoituksesta vaihtoehtoja ARA-rakentamiselle?

Suomen talous on kasvavan valtionvelan takia kriisissä, rakennusteollisuus on taantumassa, ja asumisen tukia leikataan. Erityisesti…

Lue lisää
15.04.2024

Tien alapuolisen maailman vaikutus ilmastopäästöihin

Infrarakentamisen ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään pintaan ja pintarakenteisiin. Uudet menetelmät ja materiaalit ja uskallus kokeilla…

Lue lisää
Lataa lisää