Toimintaterapia

29.12.2023

Ruskon kunnan palvelut pian entistä saavutettavampia – myös esteettömyyden tila on huomioitu

Palvelutietovaranto-järjestelmän käyttöönoton avulla ruskolaiset saavat pian entistä helpommin tietoa asuinympäristöstään löytyvistä palveluista. Palvelutietovarannosta löytyy myös…

Lue lisää
30.11.2023

Aistimodulaation mahdollisuudet psykoosisairauksien kuntoutuksessa: aistihuone uuteen psykiatriseen sairaalaan Turkuun

Aistimodulaation käyttö on kasvattanut suosiotaan psykiatrian kentällä viime vuosina, ja se nähdään arvokkaana kuntoutusmuotona nykyisten…

Lue lisää
27.11.2023

Aistien hyödyntäminen osaksi riippuvuuspsykiatrisen potilaan osastohoitoa

Tuoreessa, kehittämistyönä toteutetussa opinnäytetyössä etsittiin näyttöä aistimodulaation ja aistihuoneen hyödyistä riippuvuuspsykiatrisella osastolla. Työssä käsiteltiin riippuvuuspsykiatrisen…

Lue lisää
27.11.2023

Aistimukset osana ikääntyneen mielenterveyttä

Vasta julkaistu opinnäytetyö “Aistimukset osana ikääntyneen mielenterveyttä – suositukset aistimodulaatiohuoneesta Tyks Vanhuspsykiatrian osastolle” on toteutettu…

Lue lisää
23.11.2023

Aistiseinän hyödyntäminen osana ikääntyneiden palveluasumisen arkea

Juuri julkaistussa opinnäytetyössä ”Aistirikkaampaa arkea -aistiseinän suunnittelu ja toteutus ikääntyneiden palveluasumisyksikköön” käsitellään aistimodulaatiota, aistien vaikutusta…

Lue lisää
15.11.2023

Aistimodulaatiohuoneen käyttö vähentää tarvetta pakkotoimenpiteisiin lastenpsykiatrian osastolla

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä syvennyttiin aistimodulaation ja aistihuoneiden käyttöön psykiatrisessa osastohoidossa. Aiheesta tehty kirjallisuuskatsaus osoitti aistimodulaation…

Lue lisää
15.11.2023

3D-tulostaminen – toimintaterapeuttien tulevaisuuden työkalu?

Toimintaterapeutit ovat kuntoutuksen ammattilaisia, joiden työnkuvaan kuuluvat muun muassa yksityisten ortoosien valmistus, proteesien ja apuvälineiden…

Lue lisää
15.11.2023

Toimintaterapia elämänlaadun edistäjänä essentiaalisen vapinan kanssa elämisessä

Syksyllä 2023 julkaistulla opinnäytetyöllä “Essentiaalinen vapina toimintaterapiassa – opas toimintaterapeuteille” halutaan lisätä tietoa essentiaalisesta vapinasta…

Lue lisää
31.08.2023

Psykoedukaatio-oppasta apua moniammatilliseen psykoosikuntoutukseen

Hiljattain julkaistussa opinnäytetyössä “Psykoedukaatiota ääniharhoja kuuleville – Psykoedukaatio-oppaan tuottaminen Tyksin psykoosiosastoille” esitellään ääniharhoja kuuleville psykoosikuntoutujille…

Lue lisää
Aikuinen ja lapset kävelevät metsäpolulla.
07.06.2023

Luonnosta löytyy uusia keinoja työhyvinvoinnin ja palautumisen tueksi 

Monelle suomalaiselle luonto on tärkeä ja merkityksellinen asia, josta ammennetaan mielen ja kehon hyvinvointia. Oletko tullut…

Lue lisää
07.06.2023

Mielialahäiriöihin liittyy aistijärjestelmien muutoksia – aistimodulaatiosta tukea hoitoon ja kuntoutumiseen

Juuri julkaistussa opinnäytetyössä ”Aistimodulaation hyödyntäminen mielialahäiriöosastolla – Suunnitelma aistimodulaatiohuoneesta Tyksin psykiatrisen sairaalan mielialahäiriöosastolle” käsitellään aistimodulaatiota,…

Lue lisää
Ryhmä ihmisiä
20.04.2023

Uusia mahdollisuuksia akuuttipsykoosipotilaiden ryhmämuotoiseen hoitoon

Juuri valmistuneen opinnäytetyönä tehdyn kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat hyvin linjassa skitsofrenian Käypä hoito -suositusten kanssa.  Skitsofrenian…

Lue lisää
Lataa lisää