Vuokranhallinnan tehostaminen Vietnamissa: Android-sovelluksen suunnittelu ja kehitys

09.07.2024

Vietnamissa kiinteistömarkkinat ja digitalisaatio kehittyvät huimaa vauhtia. Tästä huolimatta monet vuokranantajat turvautuvat vuokranhallinnassa yhä perinteisiin ”kynä ja paperi” menetelmiin. Nämä vanhanaikaiset tavat vievät aikaa ja ovat alttiita virheille, mikä heikentää vuokranantajien tehokkuutta. Digitaaliset työkalut tarjoavat moderneja ratkaisuja vuokranantajien avuksi, tehostaen merkittävästi vuokranhallintaan liittyvää paperityötä.

Perinteinen kynän ja paperin käyttö aiheuttaa useita ongelmia kiinteistönhallinnassa. Fyysisen dokumentaation varassa oleminen altistaa asiakirjojen katoamiselle tai vaurioitumiselle, ja manuaalinen tiedon syöttö on altis virheille. Lisäksi kiinteistön omistajat eivät välttämättä pääse käsiksi olennaisiin tietoihin tarvittaessa, esimerkiksi ollessaan tien päällä. Tämä hidastaa työnkulkua ja vaikeuttaa kommunikaatiota vuokralaisten kanssa. Perinteiset menetelmät ovat myös heikosti skaalautuvia. Mitä useampi kiinteistö omistajalla on, sitä monimutkaisempaa ja epätehokkaampaa niiden hallinta on. Tämä voi lisätä kustannuksia ja rajoittaa kasvupotentiaalia kiinteistön omistajille.

Sovelluksen kehitys ja tavoitteet

Sovelluksen päätavoitteena on helpottaa vuokranantajien arkea tarjoamalla heille tehokas ja käyttäjäystävällinen työkalu vuokranhallintaan. Sovellus suunniteltiin ja kehitettiin erityisesti vietnamilaisia vuokranantajia varten, ottaen huomioon paikalliset tarpeet ja haasteet. Sovellus tarjoaa useita keskeisiä ominaisuuksia, kuten kiinteistöjen hallinnan, vuokralaisten tietojen ylläpidon ja vuokrasopimusten ja laskujen automaattisen luomisen.

Sovelluksen ominaisuudet

  • Turvallinen tilinhallinta: Käyttäjät voivat kirjautua sovellukseen turvallisesti ja hallita tiliään.
  • Kiinteistöjen hallinta: Käyttäjät voivat lisätä, muokata ja poistaa kiinteistöjä sekä tallentaa tärkeitä tietoja, kuten osoitteet ja vuokran määrän.
  • Kulujen hallinta: Sovellus mahdollistaa kiinteistöihin liittyvien kulujen lisäämisen ja poistamisen.
  • Vuokralaisten hallinta: Käyttäjät voivat lisätä ja hallita vuokralaisten tietoja,.
  • Vuokrasopimusten ja laskujen luominen: Sovellus mahdollistaa vuokrasopimusten ja laskujen automaattisen luomisen PDF-muodossa.
  • Kieliversiot: Sovellus tukee sekä englannin, että vietnamin kieliä.

Android-sovellus tarjoaa monia etuja vuokranantajille

  • Ajansäästö: Sovellus vähentää manuaalisen työn määrää ja nopeuttaa monia työn vaiheita, kuten vuokrasopimusten ja laskujen luomista.
  • Vähemmän virheitä: Automaation ansiosta virheiden mahdollisuus pienenee merkittävästi.
  • Parantunut dokumenttien hallinta: Kaikki tiedot tallennetaan keskitetysti, mikä helpottaa niiden hallintaa ja saatavuutta.
  • Skaalautuvuus: Sovellus tukee liiketoiminnan laajentamista, sillä se mahdollistaa useiden kiinteistöjen hallinnan tehokkaasti.

Vuokranhallintasovellus

Sovellus kehitettiin Android-alustalle, koska Android on laajalle levinnyt ja suosittu käyttöjärjestelmä Vietnamissa. Sovelluksen kehityksessä käytettiin modernia Kotlin-ohjelmointikieltä, joka tarjoaa monia etuja, kuten selkeän syntaksin ja hyvän yhteensopivuuden olemassa olevien Java-koodikantojen kanssa. Android Studio toimi kehitysympäristönä, tarjoten kattavat työkalut ja tukipalvelut sovelluksen rakentamiseen.

Tietokannan hallintaan valittiin SQLite sen keveyden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. SQLite mahdollistaa datan tallentamisen paikallisesti laitteeseen, mikä takaa nopean pääsyn tietoihin myös ilman verkkoyhteyttä.

Lähde

Sandbacka, J. 2024. Development of android application for rental management in Vietnam – Theseus. Opinnäytetyö (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Turun ammattikorkeakoulu.