Erivärisiä piirrettyjä vulvan kuvia

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen näkyväksi

26.01.2024

Sukuelinten silpominen vaikuttaa miljooniin naisiin ja tyttöihin eri puolilla maailmaa. Se on herkkä ja sensitiivinen aihe, jonka läpikäymiseen vaaditaan ammattilaiselta tietotaitoa, kulttuurisensitiivistä asennetta ja avointa kohtaamista. Tämä kulttuurinen käytäntö perustuu syvälle juurtuneisiin normeihin ja perinteisiin, aiheuttaen vakavia fyysisiä ja psyykkisiä vaurioita tytöille ja naisille. 

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen eli female genital mutilation (FGM) tarkoittaa kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy tytön tai naisen ulkoisten sukupuolielinten poistaminen ja vahingoittaminen jollakin tavalla. Tiedon puute ja asiasta vaikeneminen tekee hoitohenkilökunnalle vaikeaksi tarjota apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Valaisemalla sukuelinten silpomisen varjoja, voimme luoda tietoisuutta ja tuoda esiin sen laajuuden ja vakavuuden. Tietoisuus ja tietotaito ovat ensimmäisiä askeleita muutoksen aikaansaamiseksi. Tieto voi auttaa purkamaan tabuja, jotka ylläpitävät tätä käytäntöä.

Mitä termiä käytän asiakkaan kanssa?

Avoin keskustelu on korvaamatonta. Keskustelu tarjoaa tilaisuuden murtaa hiljaisuus ja tuoda esiin silpomisen kulttuurisen käytännön vaikutuksen yksilöihin ja yhteisöihin. Se antaa äänen niille, jotka ovat olleet pelon tai epätietoisuuden hiljentämiä ja luo tilaa kokemusten jakamiselle. Keskustelu ja oikeiden termien käyttö toimivat myös tehokkaina välineinä tietoisuuden lisäämiseksi.

Aikaisemmin asiakastyössä on käytetty termiä female circumcision eli naisten ympärileikkaus. Sitä ei kuitenkaan enää ole suositeltavaa käyttää, koska se aiheuttaa sekaannusta poikien ympärileikkauksen kanssa. Maailman terveysjärjestö WHO onkin suositellut vuodesta 1991 lähtien käyttämään termiä sukuelinten silpominen. Asiakastyössä suositellaan kuitenkin käyttämään termiä ympärileikkaus tai asiakkaan itse käyttämää termiä. Tällä tavoin kunnioitetaan silpomisen läpikäyneitä tyttöjä ja naisia. 

Kysy rohkeasti mutta kunnioittavasti

Kun vastaanotolle tulee henkilö, joka on kotoisin maasta, jossa sukupuolielinten silpominen on perinne, on tärkeää ottaa aihe esiin kunnioittavasti ja herkästi. Keskustelun voi aloittaa kertomalla omasta kokemuksesta: ”Olen hoitanut samasta maasta kotoisin olevia asiakkaita, joille on tehty ympärileikkaus. Onko sinulla lähipiirissä ympärileikattuja tyttöjä tai naisia?” tai ”Onko sinulle itsellesi tehty tämä?”.

Tämä luo yhteyden ja auttaa avaamaan keskustelun. Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myönteinen, voi siirtyä keskustelemaan siitä, millaista termiä asiakas toivoisi asiasta käytettävän. On tärkeää olla kunnioittava ja antaa tilaa asiakkaan omille tuntemuksille ja päätöksille.

Koska sukuelinten silpominen aiheuttaa monia terveydellisiä ongelmia, on tärkeää kysyä asiakkaalta, onko hänellä ilmennyt joitakin ongelmia ja miten silpominen vaikuttaa asiakkaan jokapäiväiseen elämään. Asiakkaalta voidaan esimerkiksi kysyä: ”Koetko ympärileikkauksen vaikuttavan seksielämääsi?” tai ”Onko ympärileikkaus aiheuttanut sinulle virtsaamisongelmia?”. Näin ammattilainen tarjoaa asiakkaalle tilaisuuden jakaa omia kokemuksia ja huoliaan. Samalla hän osoittaa mielenkiintoa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan.

Lisää tietoisuutta videon avulla

Tietoisuutta tyttöjen ja naisten silmpomisesta lisättiin tuottamalla Turun ammattikorkeakoululle luotettava ja pedagogisesti laadukas oppimisvideo toiminnallisena opinnäytetyönä (AMK). Oppimisvideo toimii mielenkiinnon herättäjänä ja keskustelun luojana. Se on erinomainen oppimisen työkalu helppokäyttöisyyden, selkeyden ja tiivistetyn muotonsa vuoksi.

Oppimisvideo sopii tiedon lisäämiseksi niin opiskelijoiden kuin hoitohenkilökunnan käyttöön. Videossa käydään läpi teoriatiedon lisäksi sitä, miten sukuelinten silpomisen läpikäynyt tyttö ja nainen tulisi kohdata terveydenhuollossa.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen näkyväksi tekeminen vaatii yhteistä ponnistelua kaikilta yhteiskunnan tasoilta. Tietoisuus, koulutus ja avoimet keskustelut auttavat silpomisen läpikäyneitä sekä edesauttavat ihmisoikeuksia rikkovan perinteen loppumista mahdollistaen tasa-arvoisen, turvallisen sekä terveen elämän kaikille tytöille ja naisille. 

Lähteet:

Ailio, J. 2015. Vähän parempi video -Opas laadukkaan videon suunnitteluun ja toteutukseen. Viitattu 18.12.2023 https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165831.pdf

Berg, R.C. 2013. The obstetric consequences of female genital mutilation / cutting: A systematic reviw and meta-analysis. Obstetrics and gynecology international. 26.6.2013. Article ID 496564. Viitattu 18.12.2023 https://www.hindawi.com/journals/ogi/2013/496564/

Ihmisoikeusliitto. 2023. Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ. Viitattu: 18.12.2023 https://ihmisoikeusliitto.fi/tyomme/fgm-ja-klv/silpomisen-vastainen-tyo/

Koukkula, M. & Klemetti, R. 2021. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. Viitattu 18.12.2023.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162904/STM_2021_16_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Santavuo, M. 2021.Tyttöjen silpomisen kitkeminen ei ole eettisesti ongelmatonta. Viitattu 18.12.2023 https://solidaarisuus.fi/tyttojen-silpomisen-kitkeminen-ei-ole-eettisesti-ongelmatonta/

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2021. Kulttuurisensitiivinen työote. Viitattu 18.12.2023 https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

World Health Organization. 2016. WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation. Viitattu 18.12.2023 https://www.who.int/publications/i/item/9789241549646