Terveys ja hyvinvointi

27.06.2024

Osallistaminen strategiatyössä – pakollinen muodollisuus vai todellinen mahdollisuus?

Nykykäsityksen mukaan strategiatyön tulee olla osallistavaa, ja sen avulla päästään parhaaseen lopputulokseen. Osallistaminen strategian uudistamiseen…

Lue lisää
17.06.2024

Hedelmällisyystietoisuuden lisäämisellä Suomen syntyvyys kasvuun?

Nuorten aikuisten hedelmällisyystiedon lisäämisellä voidaan ehkäistä tahatonta lapsettomuutta ja parantaa mahdollisuuksia perheen perustamiseen tulevaisuudessa. Syntyvyyden…

Lue lisää
14.06.2024

Aistirikas maailma – miten hyödyntää aisteja psykiatrisessa kuntoutuksessa? 

Aistimme ympäristöä jatkuvasti, mutta miten aistimukset vaikuttavat meihin? Voimmeko vaikuttaa itseemme aistien avulla? Tässä artikkelissa…

Lue lisää
Puinen silta metallikaiteilla, joka johtaa metsään
14.06.2024

Pelottaako trauman kohtaaminen – toimintaterapiaopiskelijoiden pohdintoja traumojen kohtaamisesta toimintaterapiassa

Toimintaterapeutin rooli traumainformoidun työotteen saralla ei ole vielä Suomessa kovin vakiintunut. Toimintaterapeuttien taito käyttää aistiperusteisia…

Lue lisää
14.06.2024

Yhtenäisen palvelutarpeen arvioinnin kirjaamispohjan luominen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Sote-uudistus on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) perustamisen…

Lue lisää
14.06.2024

Korva-akupunktiosta apua mielenterveys- ja päihdepotilaille?

Potilaslähtöistä hoitoa tulisi kehittää jatkuvasti mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Potilaille tulee tarjota palveluita, joista he kokevat…

Lue lisää
14.06.2024

Katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevan tulee päästä hoitoon nopeasti – hoitoon tuloprosessin kehittäminen A-klinikka Oy:lle

Päihderiippuvuutta tulisi hoitaa samoin lääketieteellisin, hoidollisin ja eettisin perustein kuin muitakin pitkäaikaissairauksia (Lääkäriliitto 2020). Käytännössä…

Lue lisää
14.06.2024

Katse kouluympäristöön – ympäristön muokkaamisen mahdollisuudet päihteettömyyden tukemisessa

Lapsuuden ja nuoruuden elinympäristöillä on tutkitusti kauaskantoisia vaikutuksia. Päihteidenkäyttö on terveydelle haitallista käyttäytymistä. Erityisesti nikotiinituotteiden…

Lue lisää
13.06.2024

Sosionomit muutoksen ytimessä: Vaikuttamistyön mahdollisuudet ja haasteet

Vaikuttamistyö on keskeinen osa sosionomien ammattia ja sosiaalialan työtä, sillä sen avulla edistetään sosiaalista oikeudenmukaisuutta…

Lue lisää
13.06.2024

Työntekijän osallisuus yhteisöllisessä työvuorosuunnittelussa – hyvinvoinnin avaintekijä

Työvuorosuunnittelu on olennainen osa organisaation toimintaa, ja sen onnistuminen vaikuttaa suoraan työntekijöiden tyytyväisyyteen, tehokkuuteen ja…

Lue lisää
12.06.2024

Ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua terveyskioskista?

Hyvinvointialue-uudistuksen myötä palvelut ovat valtakunnallisesti ruuhkautuneet eikä kysyntään pystytä vastaamaan tarpeeksi tehokkaasti. Lapset ja nuoret…

Lue lisää
12.06.2024

Polkua pitkin hammasteknikon opintoihin

Turun avoimen ammattikorkeakoulun hammasteknikkokoulutuksen väylä luopui arpomalla sisäänpääsystä ja otti käyttöön pisteytettävän motivaatiolomakkeen ensimmäistä kertaa…

Lue lisää
Lataa lisää