vihreä kierrätysastian kansi

Voisivatko suuryritykset tehdä kestävän kehityksen eteen jotain vieläkin paremmin?

09.07.2024

Kyllä voisivat! Monet yritykset pyrkivät toimimaan kestävällä tavalla ja ottamaan ympäristön huomioon toiminnassaan. Näitä toimia esitelläänkin laajasti erilaisissa julkaisuissa, raporteissa ja tutkimuksissa. Kuitenkin monella yrityksellä on vielä paljon parannettavaa ruohonjuuritason pienemmissä mittakaavoissa. Tässä artikkelissa kerrotaan tuloksista, joita saatiin, kun opinnäytetyöntekijä tarkasteli Turun Nestlèn toimintoja.

Sain aiemmin olla mukana kehitysprojektissa, jossa Turun Nestlè oli toimeksiantajana. Projekti oli osa Turun AMK:n monialaista Capstone-innovaatioprojektia. Tuon kurssin aikana pääsin käymään tehtaalla ja yksi tehtävistämme silloin oli, että saisimme isoille metallitynnyreille uusiokäyttöä. Näillä tynnyreillä Nestlèlle tuodaan esimerkiksi hedelmäsoseita. Lähtötilanteessa Nestlè toimitti tynnyrit sulatukseen ja tästä koitui kustannuksia. Tynnyreiden uusiokäytön selvittäminen oli minun tehtäväni ja laitoin asiasta kaksi sähköpostia. Sainkin melko pian vastauksen, että yksi yritys oli todella kiinnostunut ostamaan tynnyrit ja että ne menisivät uusiokäyttöön, jonka lisäksi yritys maksaisi rahaa Nestlèlle. ”Olipas helppoa ja hauskaa”, ajattelin ja sain idean opinnäytetyöstä. Ehdotin Nestlèlle, että selvittelisin, mitä muita pieniä parannuskohteita heiltä löytyisi. Ja lisäyksenä vielä, että hauskaa oli kyllä, helppoa ei niinkään.   

Kertakäyttöiset vierailijahaalarit ja suojamyssyt

Nestlèllä käy jopa satoja vierailijoita kuukaudessa. Kaikki vierailijat pukevat suojahaalarin, -myssyn, turvakengät sekä tarvittaessa parransuojan. Näistä kertakäyttöisiä ja käytön jälkeen roskiin heitettäviä ovat kaikki muut, paitsi turvakengät. Tähän halusin muutoksen ensimmäisenä. Koska Nestlèn työntekijät käyttävät tuotannon puolella pestäviä työvaatteita, otin yhteyttä työvaatteita toimittavaan yritykseen. Sain yritykseltä erittäin kattavan esityksen pestävistä tuotteista ja päädyinkin tarjoamaan Nestlélle kertakäyttöisten tuotteiden sijaan pestäviä vierailijahaalareita ja -myssyjä, joiden pesuista ja kuljetuksista yritys huolehtisi.

Koska näitä pestäviä vaatteita voi käyttää tuotannon puolella, sopivat ne myös tehtaassa vierailijoille. Tuotteet pestään joka käytön jälkeen. Vaikka yhden haalarin hinta on moninkertainen verrattuna kertakäyttöiseen, on se ekologisempi valinta. Kun puku on päässyt elinkaarensa loppuun, se kierrätetään tekstiilinkierrätysyrityksessä, joka antaa haalarin sisältämille tekstiilikuiduille uuden elämän. Näin toimitaan myös myssyjen kanssa. Roskiin heitettäville kertakäyttötuotteille ei löytynyt selvityksissäni mitään uutta hyötykäyttöä.

Elintarviketeollisuudessa pestään ja kuivataan käsiä paljon

Nestlè käyttää käsien kuivaamiseen kertakäyttöisiä käsipapereita. Tästä aiheutuu turhaa roskaa, kuluu ylimääräistä siivousaikaa sekä kierrätyskuluja. Nestlè voisi vaihtaa kertakäyttöiset käsipaperit puuvillapyyherulliin. Nämäkin saisi yhteistyöyritykseltä, joka hoitaisi myös pesut ja vaihdot. Myös puuvillapyyherulla saa uuden elämän elinkaarensa lopussa. Nestlèllä oli huoli näiden puuvillapyyherullien mahdollisesta loppumisesta kesken kaiken tehtaan sisällä, mutta oma ajatukseni on, että jotkut työntekijät voisivat opetella vaihdon, tai varalla voisi olla kertakäyttöisiä papereita, jos näin käy. Toki puuvillapyyherullia toimittavalla yrityksellä on tarjolla myös FlowAbility-palvelu, joka mittaa käsipyyherullien kulutusta ja ilmoittaa reaaliaikaisesti vaihtotarpeesta.

Muovien kierrätyksen tehostaminen

Toimeksiantajallani on yhteistyökumppani, joka huolehtii Nestlèn jätteistä. Kyselin kyseisen yrityksen yhteyshenkilöltä, olisiko heillä ollut ehdotusta, jolla Nestlè voisi parantaa ja tehostaa kierrätystä. Sain vastauksena ehdotuksen, että Nestlè voisi paalata muovinsa ja pahvinsa, jotta niiden kierrätys tehostuisi. Yritys tarjosi monikammiopaalainta vuokralle tai omaksi, jolloin he hoitaisivat laitteen kunnossapidot ja huollot sekä noutaisi valmiiksi paalatut muovit ja pahvit. Paalaamalla itse muovit Nestlè säästää sekä kierrätys- että kuljetuskuluissa.

Veden säästäminen sisäisen kierrätyksen avulla

Nestlèllä, kuten elintarviketeollisuudella yleensäkin, on merkittävä vedenkulutus. Suurin osa vedestä kuluu laitepesuihin. Aloin selvitellä, saisiko tehtaaseen oman sisäisen vedenpuhdistuksen ja -kierrättämisen aikaiseksi. Tämä osoittautui niin suureksi tehtäväksi, että ajan puutteessa se jätettiin lopulta pois opinnäytetyöstäni. Toimitin kuitenkin Nestlèlle kontaktoimani yrityksen vaihtoehdon, jolla vesi todellakin saataisiin puhdistettua ja käytettyä uudelleen valikoiduissa kohteissa. Tällä voisi saada säästettyä merkittävä määrä vettä ja huomattavasti kuluja. Mutta siihen perehtyminen jää nyt toiselle opinnäytetyön tekijälle, jos Nestlè haluaa paneutua asiaan.

Tuotannossa syntyvän hävikkiruoan hyödyntäminen

Nestlèllä jää kuukausitasolla käsiin tiukkojen lastenruoan laatuvaatimusten vuoksi huomioitava määrä käyttökelpoista ruokaa, jolle olisin myös halunnut etsiä uusiokäyttöä. Kyseessä oli lastenruokaan tarkoitettu kasvis- ja hedelmäpalat, joissa on esim. jokin koko tai värivirhe, jonka takia sitä ei saa lastenruokiin käyttää. Tätä ylijäämää lähdin tarjoamaan eläinsuojeluyhdistyksille ja kotieläintiloille – läheltä Turkua tietenkin, jottei kuljetuskustannukset ole kovin korkeat. Tälle ruualle olisi ollut kysyntää, mutta kansainvälisen yrityksen omat säädökset kielsivät tällaisen ruuan lahjoittamisen. Ehdotinkin, että he pitäisivät tarpeelliset palaverit ja tekisivät hyötykäytön mahdollistavan päätöksen.

Pohdintoja lopuksi

On hienoa, että yritykset kuten Nestlé ovat asettaneet tavoitteita hiilineutraaliuteen ja kestävään kehitykseen. On myös tärkeää tunnistaa, että matka kohti näitä tavoitteita ei ole aina suoraviivaista eikä esteetöntä. Pienet yksityiskohdat voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen ympäristövaikutuksiin. On myös tärkeää, että yritykset kuuntelevat ja ottavat huomioon ulkopuoliset ehdotukset sekä näkemykset kestävyyden parantamiseksi. Yhteistyö yritysten ja ulkopuolisten toimijoiden välillä voi tuoda esiin uusia ideoita ja mahdollisuuksia, joita yritys ei olisi itse harkinnut.

Motivaationa pitäisi olla kestävä kehitys. Olen tehnyt Nestlèlle oman ehdotukseni siitä, miten asiat voi viedä eteenpäin. Toivottavasti tämä opinnäytetyö ja siihen liittyvät ehdotukset herättävät keskustelua ja kannustavat Nestléä, sekä myös muita yrityksiä, jatkamaan pyrkimyksiään kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat saavutettavissa, kun yritykset sitoutuvat tekemään aktiivista työtä niiden eteen ja ottavat vastuun ympäristövaikutuksistaan.

Lähde

Patama, S. 2024. Suomen Nestlè Oy-kiertotalouden tehostaminen – Theseus, Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.

Kuvien lähteet:

Kuva 1. Nestlè Turun tehdas, itse kuvattu.

Kuvat 2 ja 3. Lindström, esite.

Kuva 3. Lassila & Tikanoja, esite.

Kuva 5. Eläinsuojelukeskus Tuulispää.