Tekniikka ja liiketoiminta

16.07.2024

Comprehensive risk management as part of everyday life in the shipping industry

Shipbuilding industry is exposed to several different risks from different sources. Especially in the fixed-price…

Lue lisää
mies ja nainen highfive
11.07.2024

Rakennusalan asiantuntijayrityksen kehittäminen

Eteenpäin ja kasvuun suuntaavan yrityksen kehittämiselle on monia keinoja. Yksi keinoista on toimivan työilmapiirin luominen…

Lue lisää
Vanha mustavalkoinen kuva kirjastoautosta
11.07.2024

CAD-mallinnus osana veteraaniauton entisöintityötä

Computer-Aided-Design eli CAD on tietokoneavusteista suunnittelua, joka on yksi nykyajan teknisen suunnittelun menetelmistä. Se ei…

Lue lisää
10.07.2024

Rakennuttajavalvonnan keskeiset tekijät: Valvontasuunnitelman merkitys rakennushankkeessa

Rakennuttajavalvonnan onnistuminen on monen tekijän summa. Rakennushankkeet tulee toteuttaa lakien, asetusten ja rakennushankkeen määriteltyjen sisältöjen…

Lue lisää
09.07.2024
ICT

Vuokranhallinnan tehostaminen Vietnamissa: Android-sovelluksen suunnittelu ja kehitys

Vietnamissa kiinteistömarkkinat ja digitalisaatio kehittyvät huimaa vauhtia. Tästä huolimatta monet vuokranantajat turvautuvat vuokranhallinnassa yhä perinteisiin…

Lue lisää
Lastenkirjoja esillä kirjanäyttelyssä.
09.07.2024

Kellutusjärjestelmällä jouhevampaa aineistonäyttelyiden ylläpitoa 

Aineistonäyttelyt ovat perinteinen tapa esitellä kirjaston laajaa kokoelmaa ja houkutella asiakkaita lainaamaan. Näyttelyidean keksiminen, tiedonhaku,…

Lue lisää
09.07.2024

Huoltoprosessien vallankumous kiinteistöalanhallinnassa: Yritys X:n matka kohti tehokkuutta

Kiinteistöalan yritys X on ottanut käyttöön innovatiivisia laadunhallintatekniikoita, jotka ovat merkittävästi parantaneet heidän huoltoprosessejaan. Tässä…

Lue lisää
vihreä kierrätysastian kansi
09.07.2024

Voisivatko suuryritykset tehdä kestävän kehityksen eteen jotain vieläkin paremmin?

Kyllä voisivat! Monet yritykset pyrkivät toimimaan kestävällä tavalla ja ottamaan ympäristön huomioon toiminnassaan. Näitä toimia…

Lue lisää
09.07.2024

ERP-järjestelmän käyttöönoton haasteiden tunnistaminen

ERP-järjestelmien käyttöönotto on kallista, hankalaa ja aikaa vievää. Tämän vuoksi ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteilla on suuri uhka…

Lue lisää
08.07.2024

Vertailumenetelmän valinta kaasumittauslaitteen kalibrointinäytteen tarkistukseen

Formaldehydi on haitallinen kaasu, jota mitataan mm. huoneilmasta. EU:n lainsäädännön määrittelemien raja-arvojen tiukennuksien takia mittaustarkkuutta…

Lue lisää
04.07.2024

Sujuvampi polku kuntouttavaan psykoterapiaan palvelumuotoilun avulla

Asiakkaiden ja psykoterapeuttien osallistaminen auttaa sujuvoittamaan kuntouttavaan psykoterapiaan hakeutumista ja sopivan psykoterapeutin löytämistä. Mielenterveyden häiriöt…

Lue lisää
26.06.2024

Kokemuksia autoetnografisen tutkimusmenetelmän käytöstä organisaatiotutkimuksessa

Autoetnografia tutkimusmenetelmänä on verrattain uusi tapa tehdä tutkimusta. Se muistuttaa etnografista tutkimusta ja edellyttää sisältä…

Lue lisää
Lataa lisää